09 jun 2021 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen investerar ytterligare 500 miljoner euro i Northvolt AB

Volkswagen deltar, med ett bidrag på 620 miljoner USD (cirka 500 miljoner euro), i en finansieringsrunda för sin svenska batteripartner Northvolt AB. Medlen ska användas för kapacitetsutbyggnad inom produktion, återvinning samt forskning och utveckling.

  • Koncernen deltar i finansieringsrundan som omfattar totalt 2,75 miljarder USD och fortsätter att hålla cirka 20 procent av aktierna i den svenska battericellstillverkaren
  • Investeringen ska användas för utvidgad kapacitet inom produktion, återvinning samt forskning och utveckling
  • Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens Finans- och IT-chef: ”Vi förstärker vårt strategiska partnerskap med Northvolt som en leverantör av hållbart producerade battericeller.”

Volkswagen deltar, med ett bidrag på 620 miljoner USD (cirka 500 miljoner euro), i en finansieringsrunda för sin svenska batteripartner Northvolt AB. Den totala volymen omfattar 2,75 miljarder USD. Koncernen kommer därmed att hålla sin andel i företaget konstant på cirka 20 procent. Medlen ska användas för kapacitetsutbyggnad inom produktion, återvinning samt forskning och utveckling. Bland andra aktiviteter avser Northvolt att utöka kapaciteten i sin gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, från 40 GWh till 60 GWh per år för att möta den ökande efterfrågan från kunderna.

– Med denna investering stärker vi vårt strategiska partnerskap med Northvolt som en leverantör av hållbara battericeller som produceras med förnybar energi och är helt återvinningsbara, säger Antlitz.

Thomas Schmall, koncernledamot med ansvar för teknik och VD för Volkswagen Group Components säger:
– Batterier är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår oöverträffade elektriska offensiv. Inom det större området gröna battericeller får vi tillsammans en banbrytande roll i Tyskland och Europa.

Volkswagen har redan investerat cirka 900 miljoner euro i Northvolt i juni 2019 och förvärvat cirka 20 procent av aktierna i bolaget samt har en plats i styrelsen. Produktionen av Volkswagens premiumceller ska koncentreras till Skellefteå i samarbete med Northvolt. Produktionen av dessa celler kommer att starta 2023 och den årliga kapaciteten avsedd för Volkswagen ska byggas upp steg för steg till så mycket som 40 GWh.

Volkswagens andra gigafabrik ligger i Salzgitter, Tyskland, och kommer att producera standardceller för volymsegmentet från 2025. Även den anläggningen förväntas nå en årlig produktionsvolym på upp till 40 GWh. Båda gigafabrikerna ska drivas med el från förnybara energikällor.

Sammantaget räknar Volkswagen med att driftsätta sex battericellsfabriker i Europa till 2030 tillsammans med sina samarbetspartners för att säkra den ökade produktionen av elfordon. Efter Skellefteå och Salzgitter undersöks redan andra möjliga platser och samarbetspartners för kommande produktionsanläggningar för battericeller.