Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK - Femårsöversikt

År

2021

2020

2019

2018

2017          

Antal anställda

460 st

441 st

470 st

463 st

435 st

Antal fakturerade nya
bilar (pb & tb)

80 787 st

94 572 st

111 101 st

112 836 st

117 141 st

Omsättning

28 281 724

28 780 661

29 978 206

28 552 557

29 316 858

Bruttoresultat

1 780 414

1 932 573

1 979 360

1 871 891

1 722 368

Omkostnader

-1 381 578

-1 488 994

-1 593 350

-1 476 818

-1 322 000

Rörelseresultat

398 836

443 579

386 010

395 073

400 368

Utdelning från Din Bil

0

0

0

0

2 377 408

Finansiella poster

-24 542

-69 535

-40 754

-24 333

43 292

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

374 294

374 044

345 256

370 740

2 821 068

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations