Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK - Femårsöversikt

År

2023

2022

2021

2020

2019

Antal anställda

474

451

460 st

441 st

470 st

Antal fakturerade nya
bilar (pb & tb)

87 466 st

75 304 st

80 787 st

94 572 st

111 101 st

Omsättning

37 337 952 

28 659 151

28 281 724

28 780 661

29 978 206

Bruttoresultat

1 898 480

1 769 647

1 780 414

1 932 573

1 979 360

Omkostnader

-1 316 949

-1 404 692

-1 381 578

-1 488 994

-1 593 350

Rörelseresultat

581 531 

364 955

398 836

443 579

386 010

Finansiella poster

-87 464 

-31 881

-24 542

-69 535

-40 754

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

494 067 

333 074

374 294

374 044

345 256

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations