Våra värderingar

VGS värderingar visar vilka beteenden som vi vill ha, inte bara i vår organisation men också i förhållande till våra kunder, samarbetspartners, potentiella medarbetare och övriga omvärlden. Våra värderingar speglar det vi tror på och det vi står för: driv, integritet och hållbarhet och ligger i linje med VW-koncernens Integritets- och Complianceprogram, Together4Integrity och de 7 Group Essentials som ingår där. Läs mer här.

Driv. Integritet. Hållbarhet.

driv, integritet, hållbarhet är VGS värderingar

Vi är på en spännande resa mot framtiden i en bransch som står inför stora förändringar de närmaste åren. Vår värdegrund ska säkra att vi står redo att möta våra framtida utmaningar. Vi vill inte bara hänga med i branschens utveckling, utan faktiskt leda den.

Våra värderingar tjänar som ett ramverk för hur vi kommunicerar och samarbetar och något vi kan luta oss mot när vi fattar beslut.

De visar vilka beteenden som vi vill ha, inte bara i vår organisation men också i förhållande till våra kunder, samarbetspartners, potentiella medarbetare och övriga omvärlden. Våra värderingar speglar det vi tror på och det vi står för: driv, integritet och hållbarhet.

Together4Integrity

Volkswagen-koncernens strategi 2030 har som målsättning att fungera som en förebild för integritet. Med genomförandet av Together4Integrity(T4I)-programmet strävar vi efter att uppnå detta i hela koncernen på alla varumärken och företag och stärka bolagsstyrningen kring integritet och efterlevnad. Vi har satt som mål att de viktigaste nyckelindikatorerna för integritet och regelefterlevnad ska ha samma strategiska och operativa prioritet som till exempel försäljningsintäkter, vinst, produktkvalitet eller attraktivitet som arbetsgivare. T4I är således ett av de mest omfattande förändringsprogrammen i koncernens historia. Koncernledningens funktion för integritet och juridiska frågor ansvarar för att utforma och genomföra programmet.

Together4Integrity logga

T4I med fokus på styrning och kulturförändring

Together4Integrity – ett holistiskt program för integritet och regelefterlevnad i Volkswagen-koncernen

Programmets syfte är att tillhandahålla ett regelverk för att agera med integritet och i enlighet med reglerna – detta är T4I:s styrdimension. Dessutom har T4I också en dimension av kulturförändring: att nå människor och stärka deras egen drivkraft att agera med integritet. För våra anställda finns det således ett stabilt ramverk där de kan agera ansvarsfullt, målmedvetet och med entreprenörsanda och bidra till att Volkswagen-koncernen agerar med integritet fullt ut och är ett respektabelt företag i ordets bästa bemärkelse.

Koncernens sju Group Essentials https://www.volkswagenag.com/en/group/volkswagen-group-essentials.html är grunden för kulturförändringen. Dessa grundläggande värderingar definierar hur vi på Volkswagen vill arbeta tillsammans och de kompletterar uppförandekoden, som fastställer de allmänna uppförandereglerna, särskilt när det gäller efterlevnad av lagar och regler, samt interna riktlinjer.

Volkswagen Group Essentials är ett löfte till våra kunder, aktieägare, affärspartners och oss själva: De beskriver vad gruppen står för i alla märken, företag och länder. Vad VI står för. Volkswagen Group Essentials ger en orientering för alla medarbetare i deras dagliga värdeorienterade handlingar. Som en del av Together4Integrity-programmet implementerar vi Volkswagen Group Essentials världen över.

På VGS i Sverige har vi kopplat våra värderingar Driv, Integritet, Hållbarhet till Volkswagen Group Essentials.