Styrdon & nycklar

Volkswagen Group Sverige tillhandahåller en uppkopplingstjänst mot de databaser som behövs för att göra så kallade nyckel- och styrdonsanpassningar. Databaserna hanteras av ägaren Volkswagen AG och kräver ett GRP-konto och SERMI-behörighet för åtkomst.

Krav för nyckel- och styrdonsanpassningar Online

  • Registrerat verkstadsnummer
  • Diagnosinstrument med ODIS mjukvara
  • Internetuppkoppling
  • SERMI-behörighet

GRP-konto och SERMI

För att försvåra stölder av bilar har man infört ett sätt för inkodning av nycklar, styrdon och andra komponenter som hör till bilens stöldskyddsystem. När nya komponenter ska kodas in, ansluts diagnosinstrumentet till bilen samt till Internet. Med hjälp av ett personligt GRP-konto går sedan koden  krypterad från fabrikens databas direkt in i fordonet. För detta arbete krävs en personlig behörighet och användarnamn via SERMI.

Vad är SERMI?

SERMI är förkortning på Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information, och syftar till att ge likvärdig tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation. Organisationen SERMI är kontrollordningsägare inom Europa. SERMI är ett samarbete mellan EU och olika branschorganisationer inom fordonsindustrin och verkstäder. Samarbetet startades med mål att ta fram en gemensam standard för att möjliggöra likvärdig tillgång till fordonsteknisk säkerhetsinformation. På http://www.vehiclesermi.eu/ finner du mer information om SERMI