15 nov 2018 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen fortsätter implementeringen av e-strategin

Volkswagen kommer att anpassa sina fabriker i Emden och Hannover i Tyskland till produktion av elbilar. Efter Zwickau etablerar Volkswagen därmed sitt andra e-mobilitetscenter i Niedersachsen.

  • Diess: "Vi inriktar företaget mot ren mobilitet."
  • Fabrikerna i Emden och Hannover ska tillverka elektriska fordon från 2022
  • Sysselsättningen vid fabrikerna är säkrad fram till 2028

– Volkswagen genomför konsekvent sin elektriska offensiv. Vi inriktar företaget mot ren mobilitet. På så sätt säkerställer vi också hållbar framtida utveckling för de två fabrikerna, säger VD Herbert Diess.

Vid möten under onsdagen presenterades planerna för medarbetarna i Emden och Hannover.

– Vi går med full fart in i produktion av elbilar. Nu blir även Emden och Hannover modellanläggningar i Tyskland. Tillsammans med Zwickau kommer de att bilda det största nätverket för elbilsproduktion i Europa, säger Gunnar Kilian, HR-ansvarig i koncernledningen.

Enligt planerna kommer Emden att producera elbilar redan från 2022. I Hannover kommer modeller av den eldrivna ID.Buzz-familjen enligt plan att produceras från 2022, tillsammans med konventionellt drivna fordon.

Produktionen av de modeller som för närvarande tillverkas i Emden och Hannover överförs steg för steg till andra anläggningar i koncernen, i och med att den elektriska offensiven intensifieras. För anläggningarna i Emden och Hannover finns en överenskommelse om en sysselsättningsgaranti fram till 2028 under omvandlingsfasen.

– Detta ger säkerhet för de anställda under omvandlingen. Men med färre produktionssteg i tillverkningen av elfordon behöver vi färre anställda i slutändan. Vi har därför kommit överens med arbetarrådet att nuvarande sysselsättningsvolym kommer att justeras via Volkswagens deltidspensionsplaner, säger Gunnar Kilian.

– Avtalet lägger grunden för omvandlingen i bilindustrin och ger framtidsutsikter för de anställda. Överenskommelsen om en sysselsättningsgaranti för de fast anställda fram till 2028 är en framgång och vår anläggning får dessutom tillgång till viktig framtidsteknik, vilket ger oss en bättre position i framtiden när det gäller kapacitetsutnyttjande och flexibilitet vid anläggningsallokeringen, säger Bertina Murkovic, Volkswagen General Works Council.

Inriktningen mot produktion av innovativa elbilar är en del i planeringen av den anläggningsallokering som Volkswagen-koncernens styrelse ska besluta om i Wolfsburg på fredag.