13 maj 2019 | Pressmeddelande

Audi e-tron med effektivast snabbladdning

Audi e-tron gör det enklare att resa längre sträckor på el tack vare ett unikt laddkoncept. Elsuven är inte bara först med att kunna laddas med 150 kW. Tack vare att den kan ta emot maxeffekt under större delen av laddningstiden, kortas laddstoppet rejält. Ett avancerat värmereglersystem för batteriet gör dessutom att kapaciteten bibehålls vid både lägre och högre temperaturer.

  • Maxeffekt 150 kW hela vägen upp till 70 procents laddning
  • 10 mil på 10 minuter
  • 0-80 procent på 30 minuter
  • Fulladdad på mindre än 50 minuter

Elbilar laddas mestadels hemma eller på arbetsplatsen och då spelar laddtiden inte så stor roll. På längre resor däremot, i arbetet eller på semester, blir laddtiden ett hinder för att nå resmålet. Vid utvecklingen av Audi e-tron fokuserade Audis ingenjörer därför på att göra laddstoppen så korta som möjligt.

Laddkurva med hög effekt under lång tid

Audi e-tron sätter en ny standard när det gäller laddkapacitet. Inte bara för att den kan snabbladdas med 150 kW.  Maxeffekten på 150 kW bibehålls dessutom över större delen av laddtiden, vilket är minst lika viktigt för att få maximal laddning på kortast tid.

Under ideala förhållanden kan bilen laddas med maximal effekt från 5 till 70 procent innan batteriets styrsystem sänker strömstyrkan för att skydda litiumjon-cellerna. Det är en avsevärd skillnad mot många andra koncept, som når sin peak under en kort tid och därefter tappar effekten långt innan de når 70 procent. Audi e-tron fortsätter däremot att ladda med över 100 kW när den når 80 procent. Att ladda 10 mil tar mindre än 10 minuter och efter bara 30 minuter är batteriet laddat till 80 procent. Även om det av tekniska orsaker tar mycket längre tid att fylla de återstående 20 procenten av batteriet, tar det mindre än 50 minuter att ladda batteriet fullt vid en supersnabbladdare.

Avancerat värmereglersystem

Batteriet på 95 kWh är konstruerat för lång livslängd genom ett avancerat värmereglersystem. Vätskekylningen ser till att batteriet har en optimal temperatur på 25 till 35 grader, även vid hög påfrestning eller låga temperaturer. Kylsystemet består av strängpressade profiler som är fixerade vid batterienheten underifrån. En nyutvecklad, termiskt ledande fästmassa ansluter kylsystemet till batterihöljet. Hålrummen mellan batterimodulerna fylls med en värmeledande gel som bl.a. kan transportera överskottsvärmen från cellerna till kylningen via batterihuset. Separationen av kylvätska och battericellerna ökar också hela systemets säkerhet.

Över 100.000 laddpunkter på ett kort

Utöver laddkapacitet och batterikapacitet är tillgången på laddstationer en förutsättning för längre resor. Audi har inte lämnat något åt slumpen när det gäller infrastrukturen. Genom laddnätverket IONITY, som startades som ett joint-venture mellan Audi och flera andra biltillverkare, kommer det att finnas 400 stationer i Europa redan under 2020. I Sverige sker utbyggnaden i snabb takt tillsammans med Circle K som räknar med att ha 30 laddstationer med i genomsnitt sex laddpunkter per station.  För att förenkla resandet mellan olika länder med olika operatörer erbjuder Audi dessutom e-tron Charging Service som gör att Audi-kunderna kan använda ett kort för att ladda på ca 100.000 laddpunkter i 17 EU-länder.

Bl. elförbr. 22.6- 26.2 (WLTP); 23.7-24.6 (NEDC) kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km