28 maj 2019 | Pressmeddelande

Green Fleet - vägen till en grönare vagnpark

Fleet Support ökar tjänsteutbudet med Green Fleet – vägen till en grönare vagnpark.

Verkligheten kring vår tids miljöutmaningar kommer ikapp oss. Fler och fler företag är villiga att börja göra förändringar i beteenden och val för att gynna miljön. Fleet Support är partnern som har verktygen för att vägleda företag som vill ta ansvar för vagnparkens miljöavtryck.

Utbudet av miljöanpassade bil- och bränslealternativ är stort på den svenska marknaden. Att välja rätt bilar till företagets vagnpark och minimera miljöavtrycket kan vara en svår uppgift. Under namnet Green Fleet har Fleet Support samlat tjänster och stöd för att förenkla vägen till en grönare vagnpark för befintliga och nya kunder.

”Green Fleet började som en idé efter ett kundmöte utifrån att vi tillsammans med våra kunder och förare borde kunna belysa hur vi kan minska miljöavtrycket, dels via val av biltyp och dels via förarnas körbeteende. Att planera sin körning gör att bränsleförbrukningen kan hållas nere samtidigt som det får positiva effekter på bl.a antalet olyckor. Bra för både miljön och kostnaderna”, säger Patrik Lindroth, Affärsområdeschef på Fleet Support.

Green Fleet bygger på tre grundprinciper:

  • Se över företagets bilpolicy för att maximera den operativa nyttan i företagets vagnpark till det lägsta möjliga miljöavtrycket.
  • Öka förarnas medvetenhet kring körbeteende och hur det påverkar miljön.
  • Uppföljning med hjälp av rapportverktyg.

Citatet ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är en god grund för miljötänkande. ”Vi vill med Green Fleet bidra till att lyfta frågan kring en grönare vagnpark, oavsett vilken nivå man vill börja på”, avslutar Patrik Lindroth.

Mer information

www.fleet-support.se