25 mar 2020 | Pressmeddelande

SEAT redovisar positivt finansiellt resultat inför ett utmanande år

Carsten Isensee, SEAT President and Vice-president for Finance and IT, på företaget, betonade att ”Fjolårsresultaten ger oss en solid grund att stå på för att bygga företagets långsiktiga framtid.”

  • Tvåsiffrig försäljningstillväxt driver finansiella nyckeltal till rekordnivåer
  • Vinst efter skatt ökar med 17,5% och når 346 miljoner euro
  • SEAT avsatte 1.259 miljarder euro till investeringar och F&U (+3%)
  • Carsten Isensee: ”Resultaten för 2019 bildar en solid grund att bygga framtiden på”
  • Wayne Griffiths: ”CUPRA kommer att vara nyckeln för att öka företagets långsiktiga rörelsemarginal”
  • SEAT utbetalar vinstbaserad bonus på 1.550 euro till sina anställda
  • Carsten Isensee: ”Coronaviruspandemin omöjliggör tillförlitliga prognoser angående inverkan på den globala ekonomin och för SEATs verksamhetsresultat 2020”

Martorell, 25 mars 2020*. Under 2019 fortsatte SEAT på den positiva trend företaget upplevt de senaste fyra åren och satte nya finansiella rekord som kommer att hjälpa det att framgångsrikt klara de utmaningar som väntar i år. Det spanska företaget redovisade en vinst efter skatt på 346 miljoner euro, vilket var 17,5% högre än för 2018 (294 miljoner euro). Rörelseresultatet steg med 57,5% till 352 miljoner euro (2018: 223), och omsättningen ökade med 11,7% till totalt 11.157 miljarder euro jämfört med 2018 (9.991), tack vare ökad försäljning.

Carsten Isensee, SEAT President and Vice-president for Finance and IT, på företaget, betonade att ”2019 var ett positivt år för SEAT. De siffror som vi nådde, tack vare ett gott teamwork i hela organisationen, har satt oss i ett optimalt läge. Fjolårsresultaten ger oss en solid grund att stå på för att bygga företagets långsiktiga framtid.”

Under 2019, allokerade SEAT 1.259 miljarder euro för att accelerera sitt investeringsprogram, främst för utveckling av nya modeller, däribland eldrivna fordon. Detta är 3% mer än under 2018 (1.223) och det högsta beloppet i företagets historia. Av denna volym avsattes 705 miljoner (6,4% av den totala omsättningen) helt för F&U, vilket var 7,5% mer än under 2018 (656). Nästan 5% av de totala utgifterna för F&U i Spanien 2019 hade att göra med SEAT, landets ledande investerare i F&U i industrisektorn.

Dessutom ökade kassaflödet med 56,2%, till 1.092 miljarder euro (2018: 699), motsvarande 9,8% av omsättningen. SEAT hör till de 10 bästa spanska företagen när det gäller kassaflödet, vilket är ett bevis på företagets finansiella hållbarhet och på dess förmåga att självt kunna finansiera framtida investeringar.

Isensee framhöll att ”dessa siffror ökar SEAT finansiella styrka ännu mer. De ansträngningar som gjorts på samtliga områden inom företaget för att optimera utgifterna, har gjort det möjligt för oss att uppnå effektivitet på området produktkostnader, främja innovationer bland våra leverantörer och kontrollera de indirekta kostnaderna. Våra främsta mål är att öka lönsamheten för modellutbudet, öka effektiviteten och förbättra vår rörelsemarginal.”

Försäljning, en stark grundpelare för tillväxten

SEATs totala leveranser nådde ny rekordnivå för andra året i rad: företaget levererade 574.078 fordon 2019, en ökning med 10,9% jämfört med året innan. Den positiva utvecklingen för detta resultat baseras på saluföring av fordon med högre bruttomarginal. Under 2019 ökade SEAT den genomsnittliga vinsten per fordon med 4,2% till 15.050 euro (2018: 14.450 euro), tack vare SUV modellerna (44% av de bilar SEAT sålde 2019 var av modellerna Arona, Ateca eller Tarraco) och CUPRA. Med en försäljning på 24.662 bilar, 71,8% fler än året innan, bidrog det nya varumärket på ett betydande sätt till dessa resultat.

Under 2019, utgjorde SEATs export av fordon och komponenter 81% av omsättningen (9.014 miljarder euro), en siffra som befäster företagets position som Spaniens ledande exportör i industrisektorn med ca 3% av landets totala export.

I detta sammanhang, och som en del av sin globala strategi, har SEAT ambitionen att växa sig starkare i Latinamerika. Mexiko är den starkaste marknaden för företaget i denna region. Här sålde man i fjol 24.314 fordon, vilket var 5,4% fler än 2018. SEAT inledde kommersiell verksamhet i Chile under fjolåret och sjösatte även en expansionsplan för Colombia. I februari 2020, satte företaget också en tillväxtstrategi för Peru i verket.

I Europa slog den spanska biltillverkaren nytt försäljningsrekord i Tyskland med 132.537 försålda bilar, en ökning med 16,1%. I Spanien låg företaget i topp på marknaden med 107.954 levererade bilar, 0,2% fler än året innan. På den brittiska marknaden, som är företagets tredje största, fortsatte försäljningsökningen och nådde ny rekordnivå: 68.822 fordon (+9,5%). SEAT noterade också sin högsta försäljningsvolym någonsin i Sverige, Danmark, Österrike, Schweiz, Polen och Israel.

Enligt Wayne Griffiths, SEAT Vice-president for Sales and Marketing and CUPRA CEO, ”ökade våra leveranser tvåsiffrigt för tredje året i rad, och det på en vikande marknad. Vårt huvudmål i år är att förbättra lönsamheten för vår försäljning och stabilisera vår marknadsandel.” Griffiths tillade att ”CUPRA har strategisk prioritet inom SEAT. Med mer emotionellt betonade modeller och högre bruttomarginal, avser CUPRA att nå en omsättning på 1 miljard euro när företagets alla bilar lanserats på marknaden. Detta varumärke kommer att spela en mycket viktig roll för att ta företagets rörelsemarginal till nya höjder.”

SEATs anläggning i Martorell, den ledande bilfabriken i Spanien

Ur industrisynpunkt ökade SEAT 2019 sin produktion med 12,1% till nya rekordet 592.019 bilar (2018: 528.293). Under 2019 tillverkade SEAT bilar i Martorell (Spanien), Kvasiny och Mladá Boleslav (Tjeckien), Wolfsburg och Zwickau (Tyskland), Palmela (Portugal) och Bratislava (Slovakien).

2019 tillverkade SEAT totalt 500.005 bilar vid fabriken i Martorell, och nådde – trots ett produktionsavbrott beroende på brand hos en underleverantör – sin högsta produktionsnivå sedan 2000. Därmed ökade produktionen med 5,4% jämfört med 2018 (474.300) vilket gjorde att anläggningen i Martorell befäste sin ställning som den största bilfabriken i Spanien, Europas näst största bilproduktionsmarknad.

Martorell avslutade året med en utnyttjandegrad på 90% av sin maximala kapacitet och med en tillverkningstakt på närmare 2.300 fordon per dag. Under 2020 kommer man här att börja tillverka nya Leon, både SEAT och CUPRA, samt CUPRA Formentor. Dessutom kommer fabriken för första gången att tillverka elbilar, närmare bestämt plug-in hybridversionerna av Leon.

För sitt engagemang mot klimatförändringarna och för utfasningen av fossila bränslen, har SEAT avsatt 27 miljoner euro för investeringar i hållbara initiativ vid fabriken i Martorell i syfte att sänka CO2-utsläppen. SEAT arbetar enligt en ambitiös miljöstrategi, ”Move to Zero”, som bland andra åtgärder är ämnad att sänka CO2-utsläppen i hela produktcykeln. Ett av huvudmålen med denna plan är att Martorell-fabriken helt ska ha raderat sitt klimatavtryck 2030.

Med en arbetsstyrka på 14.663 personer (per den 31 december 2019), är SEAT en av de största arbetsgivarna i Spanien. 98% av medarbetarna har fast anställning. Tack vare dessa enastående resultat, kommer SEAT att utbetala en vinstbaserad bonus om 1.550 euro till sina anställda, 250 euro mer än vad som stipuleras i kollektivavtalet och den högsta bonusen någonsin, för medarbetarnas avgörande insatser för fjolårsresultaten.

2020, ett utmaningarnas år

Bilindustrin genomgår f.n. sin största omställning någonsin, och de närmaste åren kommer att vara avgörande, med genomgripande förändringar som påverkar hela sektorn. De mest överhängande utmaningarna har att göra med utvecklingen av eldrivna bilar, de uppsatta målen för en minskning av utsläppen, kampen mot miljöförändringarna samt ett kärvt makroekonomiskt scenario med de allvarliga följderna av COVID-19 som tvingat SEAT till temporära åtgärder i sin anställningsplan.

Carsten Isensee, SEAT President and Vice-president for Finance and IT, förklarade att: ”Under 2020 kommer vi att arbeta mycket hårt för att bemöta de olika utmaningar vår bransch står inför, t.ex. nedgången på marknaden och, framför allt, effekterna av COVID-19. Coronaviruspandemin gör det omöjligt att komma med några tillförlitliga uttalanden angående inverkan på den globala ekonomin och på SEATs verksamhetsresultat 2020. I detta läge är det mycket viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa likviditet så länge krisen pågår. När denna är över, kommer vårt fokus ligga på att så snabbt som möjligt återställa försäljningen och produktionen till normal nivå.”

För att kunna bemöta framtida utmaningar på bästa sätt, tog SEAT under fjolåret strategiska beslut gällande viktiga projekt. I detta avseende, och inom ramen för revideringen av strategin för varumärkena, marknaderna och produktionssystemen inom Volkswagen-koncernen, har SEAT beslutat att senarelägga sitt inträde på den kinesiska marknaden och kommer inte att ingå i aktieägarstrukturen JAC Volkswagen. SEAT fortsätter dock samarbetet inom områdena design och F&U. Dessutom är det nu Volkswagen som leder utvecklingen av koncernens MEB-plattform för elbilar med en längd på ca 4 m, ett projekt som SEAT aktivt deltar i tillsammans med andra märken inom koncernen.

Det finns även andra osäkerheter på vissa marknader, som den i Storbritannien eller Algeriet, som kan komma att hämma företagets verksamhet. Som exempel kan nämnas att SEAT till följd av lagstiftningsändringar i Algeriet i mitten av 2019, upphörde med monteringen av bilar, precis som alla övriga biltillverkare i landet. SEAT och Volkswagen-koncernen undersöker f.n. möjligheterna för att fortsätta verksamheten i Algeriet tillsammans med myndigheterna, då företagens intresse och engagemang för landet och hela regionen är oförändrat.

Elektrifieringen av SEAT och CUPRA tar fart

SEAT och CUPRA kommer att lansera fem nya el- och plug-in hybridmodeller fram till 2023, i tillägg till den eldrivna version av SEAT Mii som redan finns på marknaden. Leonmodellen kommer att kunna fås som plug-in hybrid, både som SEAT och CUPRA, SEAT Tarraco kommer också att finnas i en plug-in hybridversion, liksom SEAT Formentor, den första modell som helt utvecklats och designats av märket CUPRA. Till detta ska läggas att el-Born blir märkets andra 100% eldrivna modell, efter Mii electric.

SEATs utbud kommer också att utökas med fler bränslesnåla förbränningsmotorer under de närmaste åren för att öka kundernas valmöjligheter. Nya Leon lanseras i både plug-in hybrid, mildhybrid, bensin-, diesel- och naturgasdrivna versioner.

Under innevarande år fortsätter också företagets engagemang för mobiliteten i våra städer, och för första gången i SEATs nästan 70-åriga historia, lanserar det en eldriven e-Scooter (lätt motorcykel) och en ny elsparkcykel. 2019 sålde man 11.000 exemplar av SEAT EXS KickScooter. Med dessa fordon och sin kommande produktoffensiv, förbereder sig SEAT för att tackla omställningen för bilbranschen och erbjuder nu också alternativa mobilitetstjänster.

*På grund av COVID-19, har SEAT beslutat att detta år inte genomföra en presskonferens för att presentera företagets årsredovisning

SEAT tar i överensstämmelse med den allmänna spanska redovisningsplanen fram sina resultatrapporter individuellt, utan att inkludera sina dotterbolag. Volkswagen-koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder (IAS/IFRS) och tar med märket SEATs siffror.