27 apr 2020 | Pressmeddelande

ŠKODA återupptar produktionen efter uppehåll

Under morgonen den 27 april 2020 klockan 06:00 återupptogs ŠKODAs produktion efter 39 dagars uppehåll vid tre tjeckiska fabriker i Mladá Boleslav, Kvasiny and Vrchlabí. Flertalet nya säkerhets- och hygienåtgärder har vidtagits för att skydda personalens hälsa och minimera risken för smittspridning.

ŠKODA AUTO stängde produktionen i sina tjeckiska fabriker den 18 mars för att förhindra spridning av coronaviruset. 39 dagar efter den tillfälliga stängningen av anläggningarna har produktionen nu återupptagits. Beslutet om att återuppta produktionen togs i samråd med KOVO.

För att skydda personal som är tillbaka i arbetet har företaget tagit fram en heltäckande uppsättning skyddsutrustning så som ansiktsmasker och andsningsskydd. All personal förses med desinfektionsmedel och affischer uppsatta i lokalerna påminner företagets anställda om allmänna försiktighetsåtgärder som exempelvis att hålla avstånd från andra, avstå från att skaka hand, regelbundet tvätta eller desinficera händerna och hosta i armvecket, dessutom utförs slumpmässiga temperaturkontroller.

Produktionen återupptas i flera steg utifrån en noggrann plan och det kommer dröja ett par veckor innan produktionen är fullt bemannad igen. Uppstarten påverkar framföallt de produktionsanställda och stor del av företagets tjänstemän arbetar fortfarande hemifrån.