24 apr 2020 | Pressmeddelande

Volkswagen stöder sina 40 000 leverantörer med instruktioner för skyddsåtgärder i produktionen

I samband med att produktionen återupptas har Volkswagen-koncernen tagit fram åtgärder som garanterar maximalt hälsoskydd för de anställda och implementerar nu dessa vid sina anläggningar.

  • Volkswagen-koncernen delar sina hälsoskyddsstandarder med leverantörer och logistikentreprenörer med omedelbar verkan.
  • Stefan Sommer, koncernens upphandlingschef: "Vi agerar på den stora efterfrågan från våra leverantörer."
  • Gerd Walker, koncernens produktionschef: "Team från alla varumärken har arbetat intensivt med dessa åtgärder under flera veckor."

För att ge bästa möjliga stöd för återupptagandet av produktions- och logistikprocesser i den rådande coronaviruskrisen till koncernens mer än 40 000 leverantörer och flera hundra logistikentreprenörer över hela världen, gör Volkswagen AG nu sina instruktioner tillgängliga för dem med omedelbar verkan.

Stefan Sommer, koncernens upphandlingschef:

– Vi agerar på det stora antalet förfrågningar och en tydlig efterfrågan från våra leverantörer. Vi hoppas kunna hjälpa dem att skydda deras anställdas hälsa i samband med att de återupptar sina aktiviteter. Detta gäller särskilt de leverantörer som kanske inte har de resurser som behövs för att utveckla ett sådant åtgärdspaket på kort tid.

Gerd Walker, koncernens produktionschef:

– Under flera veckor har mer än 50 process- och hälsoexperter från alla koncernmärken utvecklat standarder som gäller i hela koncernen för att skydda anställda mot infektionsrisker i samband med covid-19. Detta inkluderar också specifika kommunikationspaket för arbete inom produktion, logistik och kontor. Ett avtal täcker åtgärdernas omfattning och genomförande.

De leverantörer, tjänsteleverantörer och logistikentreprenörer som koncernen samarbetar med kommer att få tillgång till de skyddsåtgärder som ingår i Volkswagens B2B-plattform www.vwgroupsupply.com och kommer att kunna ta del av och använda hela åtgärdspaketet i enlighet med sina behov. För kommunikation om standarderna har koncernen utvecklat kommunikationsmaterial på 19 språk.

Pressmeddelandet på engelska finns på Volkswagen Newsroom