27 jan 2021 | Pressmeddelande

Svenskarnas julgranar räcker till över 3 000 varv runt jorden med elbil

Volkswagen kopplade en släpvagn på sin nya elbil ID.4 och hjälpte hushåll i Storstockholm att återvinna sina julgranar. Granarna omvandlades till el motsvarande knappt 150 mils körning med en ID.4. Om alla Sveriges 3,2 miljoner julgranar skulle återvinnas räcker det till att köra knappt 3 400 varv runt jorden.

– För att minska utsläppen av koldioxid vill Volkswagen bidra till fler människor väljer eldrift när de köper ny bil. Om några år kommer nästan alla bilar vi säljer att vara laddbara. De julgranar vi samlat in är ett symboliskt bidrag i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Snart lanserar Volkswagen sin nya helt eldrivna SUV ID.4. För att öka intresset bjöd Volkswagen in artisten Martin Stenmarck och programledarna Anders Öfvergård och Kristin Kaspersen för att den 19-20 januari hämta utslängda julgranar hos privatpersoner som anmält intresse. Granarna levererades till miljöföretaget Ragn-Sells, som krossar dem till flis och fraktar dem vidare till kraftvärmeverk där de blir till el och fjärrvärme.

Totalt samlade Volkswagen in 35 granar, som omvandlades till cirka 264 kWh el. Det räcker till 147 mils körning med en ID.4, nästan tio gånger längre än vad som krävdes för att hämta granarna. Varje år köper svenskarna cirka 3,2 miljoner julgranar. Om alla granarna återvinns skulle det räcka till att köra 13,4 miljoner mil med en ID.4 – eller knappt 3 400 varv runt jorden.

– Fossilfrihet i hela kedjan är viktig när fordonsindustrin nu elektrifieras. Den här julgranshämtningen gjorde vi för att informera svenskar om fördelarna med elbilar i syfte att snabba på den gröna omställningen, säger Sten Forsberg.

Den som ville ha sin gran upphämtad kunde anmäla intresse på www.grönfortsättning.se. Hämtningen kostade 100 kronor där pengarna oavkortat går till Barnens rätt i samhället, Bris. Dessutom skänker Volkswagen 200 kronor till Bris för varje gran, plus 100 kronor för alla som anmält intresse men inte kunde få granen hämtad. Totalt gav det 23 600 kronor till Bris.

Se filmen om initiativet "Grön fortsättning"

Korta fakta om Volkswagen ID.4 1st Edition

  • Pris: Från 514 900 kronor innan avdrag för klimatbonusen på 60 000 kronor (förväntas under 2021 att höjas till 70 000 kronor enligt Regeringens förslag)
  • Räckvidd: Upp till cirka 50 mil enligt körcykeln WLTP
  • Utrustning: Dragkrok är standard och tillåter en maximal släpvagnsvikt på upp till 1 000 kg. Även takreling är standard.
  • Drivsystem: Bakhjulsdrift, fyrhjulsdriven version kommer att erbjudas senare under 2021.

Så har vi räknat

  • Under insamlingen av granarna körde Volkswagen cirka 15 mil med Volkswagen ID.4. En ID.4 förbrukar enligt körcykeln från 1,8 kWh per mil, vilket innebär att det gick åt cirka 27 kWh.
  • Totalt samlade Volkswagen in 35 julgranar som vägde 240 kg. Cirka 65 procent är torrsubstans som kan användas för att producera el och värme i ett kraftvärmeverk.
  • Varje kg julgran räcker till cirka 3,3 kWh energi, varav en tredjedel blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme. Därmed räckte de insamlade granarna till cirka 264 kWh el, vilket är nästan tio gånger mer än det gick åt för att samla in granarna.
  • Varje år köper svenskarna cirka 3,2 miljoner julgranar. Om varje gran i snitt väger som de Volkswagen samlade in räcker det till 24 miljoner kWh el. På det kan en Volkswagen ID.4 köra 13,4 miljoner mil, motsvarande knappt 3 400 varv runt jorden.

Källa: Svebio, Skogsverige och Volkswagen