15 feb 2021 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen samarbetar med Microsoft för att påskynda utvecklingen av automatiserad körning

Volkswagen-koncernen stärker sina möjligheter i utvecklingen av automatiserade körfunktioner (AD). Koncernens mjukvaruföretag Car.Software Organization ska samarbeta med Microsoft för att bygga en molnbaserad Automated Driving Platform (ADP) på Microsoft Azure och använda dess beräknings- och datafunktioner för att leverera automatiserade körupplevelser ännu snabbare.

  • Volkswagen-koncernens Car.Software Organization och Microsoft kommer att bygga en automatiserad körplattform för utveckling av automatiserade körfunktioner
  • Med den molnbaserade plattformen kommer Car.Software Organization att förenkla sina utvecklingsprocesser på Microsoft Azure för att ännu snabbare ta fram automatiserade körlösningar till koncernens bilar
  • Med Volkswagen Automotive Cloud kan de automatiska körfunktionerna testas, distribueras och drivas

Volkswagen-koncernen stärker sina möjligheter i utvecklingen av automatiserade körfunktioner (AD). Koncernens mjukvaruföretag Car.Software Organization ska samarbeta med Microsoft för att bygga en molnbaserad Automated Driving Platform (ADP) på Microsoft Azure och använda dess beräknings- och datafunktioner för att leverera automatiserade körupplevelser ännu snabbare.

Med ADP på Azure kan Car.Software Organizationen öka effektiviteten i utvecklingen av avancerade förarassistanssystem (ADAS) och AD-funktioner för personbilar inom koncernens alla märken. Volkswagen och Microsoft har sedan 2018 varit strategiska partners på Volkswagen Automotive Cloud, som omfattar alla Volkswagens framtida digitala tjänster och mobilitetserbjudanden.

– När vi omvandlar Volkswagen-koncernen till en leverantör av digital mobilitet, behöver vi kontinuerligt öka effektiviteten i vår mjukvaruutveckling. Vi bygger den automatiserade körplattformen med Microsoft för att förenkla våra utvecklares arbete genom en skalbar och databaserad teknisk miljö. Genom att kombinera vår omfattande expertis inom utveckling av uppkopplade körlösningar med Microsofts kunskap om moln- och mjukvaruteknik kan vi påskynda leveransen av säkra och användarvänliga mobilitetstjänster, säger Dirk Hilgenberg, VD på Car.Software Organization.

– Detta är nästa steg i utvecklingen av vårt arbete med Volkswagen-koncernen för att stärka deras omvandling till mjukvarudriven mobilitetsleverantör, säger Scott Guthrie, vice VD för Cloud + AI på Microsoft. Microsoft Azure och dess data- och AI-funktioner gör det möjligt för Volkswagen att snabbare leverera säkra och pålitliga automatiserade körlösningar till sina kunder.

Snabbare AD- och ADAS-lösningar med en utvecklingsplattform
ADAS (Advanced Driver Assistent Systems) och automatiserade bilar kan förbättra passagerarsäkerheten, minska trängseln och bidra till användarvänlig mobilitet. Att bygga dessa lösningar kräver storskaliga datafunktioner. Petabyte-data från väg- och väderförhållanden, hinderdetektering och förarbeteenden måste hanteras varje dag för träning, simulering och validering av AD-funktioner. Maskininlärningsalgoritmer som lär sig av miljarder verkliga och simulerade körda mil är avgörande för uppkopplad körning.

Car.Software Organization kommer att ta sig an dessa utmaningar tillsammans med Microsoft genom att förenkla utvecklarupplevelsen och utnyttja "lärdomar från körda mil" genom en databas som innehåller verklig trafikinformation från koncernens fordon samt simuleringsdata. Microsoft Azure data- och maskininlärningstjänster samt Microsofts kunskap inom agil mjukvaruutveckling möjliggör en utvecklingsmiljö för Car.Software Organizations utvecklare globalt. ADP kan minska utvecklingscyklerna från månader till veckor och effektivt hantera den enorma mängden data. Företagen kommer att börja arbeta med ADP omedelbart och kontinuerligt utöka utvecklingsplattformens funktioner.

Båda företagen avser att göra det möjligt för teknikpartners att bygga verktyg och tjänster som integreras med plattformen för att förbättra skapandet av AD- och ADAS-lösningar.

Volkswagen-koncernen ökar den egna utvecklingen av programvara i bilen
Volkswagen-koncernen driver digitaliseringen av bilen snabbt framåt. Till 2025 kommer koncernen att investera cirka 27 miljarder euro i digitalisering och öka andelen egenutveckling av mjukvara i bilen till 60 procent från dagens 10 procent. Car.Software Organization bildades förra året och spelar en nyckelroll i omvandlingen av Volkswagen-koncernen till en mjukvarudriven mobilitetsleverantör. Organisationen samlar och utvidgar kontinuerligt koncernens mjukvarukompetens, inklusive utvecklingen av högpresterande körfunktioner för personbilar för integrering i koncernens framtida bilmodeller.

Implementera och driva ADAS- och AD-lösningar med Volkswagen Automotive Cloud
Sedan 2018 har Volkswagen och Microsoft samarbetat kring Volkswagen Automotive Cloud (VW.AC), med fokus på att integrera alla digitala tjänster och mobilitetserbjudanden i koncernens varumärken och modeller i framtiden. VW.ACs ingenjörsteam i Seattle har möjliggjort utbyte av data mellan fordonen och molnet via Azure Edge-tjänster. Molnanslutningen gör det också möjligt för Volkswagen att leverera fordonsuppdateringar och nya funktioner oberoende av fordonets hårdvara för att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen.

De första VW.AC-anslutna testfordonen förväntas komma ut på vägarna under 2021. Produktionsutrullning är planerad till 2022. Car.Software Organization kommer att integrera ADP och VW.AC när företaget går vidare mot att ytterligare integrera sina programvarulösningar, verktyg och metoder för att stärka sina ingenjörsteam, kunder och partners globalt. Med VW.AC kan AD- och ADAS-funktionerna som utvecklats på ADP testas, distribueras och drivas över hela koncernens fordonspark.

Volkswagen Newsroom finns en filmad intervju med Dirk Hilgenberg, VD på Car.Software Organization.