22 mar 2021 | Pressmeddelande

Europeisk VD-allians för en ambitiös klimatstrategi

10 europeiska företagsledare investerar 100 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen från sina företag och produkter, som en del av företagsstrategin, och efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder. "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience" bildades 2020 som ett sektorövergripande klimatskyddsprojekt, för att samarbeta kring praktiska lösningar. Alliansen strävar efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen.

För att minska koldioxidutsläppen från företagen i alliansen fram till 2030 investeras 100 miljarder euro, ett koldioxidpris för olika sektorer införs gradvis och ambitiösa utfasningsdatum sätts för kolanvändning. Detta är några av de viktigaste punkterna som tio toppchefer från energi-, transport- och teknikindustrin har fastslagit i en gemensam avsiktsförklaring. De ledande europeiska företagsledarna efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder, i samband med den sjunde internationella klimatstrejken fredagen den 19 mars 2021.

De tio företagsledarna Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Ignacio Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klein (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) och Herbert Diess (Volkswagen AG) är medlemmar i "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience".

VD-alliansen bildades 2020 i samband med Covid-19-pandemin och de historiska besluten om European Green Deal. Deras gemensamma mål är att göra EU till världens ledande region för klimatskydd samtidigt som man öppnar upp för investeringar, driver innovationer i morgondagens teknik och skapar framtidens jobb.

I samband med klimatstrejken fredagen den 19 mars publicerade toppcheferna en gemensam avsiktsförklaring med ambitiösa förslag. De säger: ”Vi är övertygade om att EU:s Green Deal och återhämtningspaketet Next Generation EU bidrar till att Europas innovationskraft och affärsskicklighet gynnar den globala klimatfrågan, startar en våg av investeringar i hållbarhet och långsiktighet och skapar framtida arbetstillfällen över hela EU.” Toppcheferna uppmanar europeiska beslutsfattare att ta djärva steg mot klimatneutralitet genom att ”fortsätta driva ett standardiserat koldioxidpris” och ”fastställa slutdatum för kolintensiv teknik”.

VD-alliansen har för avsikt att vara en ”Action Tank” som arbetar tillsammans i gemensamma konkreta projekt som EU:s laddningsinfrastruktur för tunga transporter, integration av EU:s energiförsörjningssystem, digital spårning av koldioxidavtryck, hållbara hälsosamma byggnader, elbussar för Europa, en värdekedja för grön vätgas och snabb uppbyggnad av batteriproduktion.

Alliansens ambition är att arbeta med sina företag i olika sektorer för att hitta praktiska lösningar för effektivt klimatskydd. För att uppnå detta strävar de efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen. Vid ett digitalt möte på torsdagen den 18 mars diskuterade kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och VD-alliansen framstegen med genomförandet av Green Deal och statusen för alliansens gemensamma projekt.

Timmermans sade: ”Att göra Europa klimatneutralt 2050 är en enorm utmaning. Europeiska kommissionen kommer att föreslå lagstiftning för att få sektorer som transporter och energi på rätt spår. Vår långsiktiga plan inkluderar investeringar i laddinfrastruktur, batteriproduktion, återvinning och förnybar energiproduktion. NextGeneration EU Recovery Fund bidrar till att göra detta möjligt. Vårt mål är inte bara en omställning, det är en rättvis omställning som inte lämnar någon bakom. Jag välkomnar VD-alliansens engagemang för Europas gröna omställning och delar deras övertygelse om att företagen i alliansen har vad som krävs för att bygga en hållbar framtid. ”

VD-alliansens “Policy Letter” finns med som bilaga.