25 maj 2022 | Pressmeddelande

Audi bidrar till hållbar mobilitet under World Economic Forum i Davos

I samband med toppmötet World Economic Forum som pågår i Davos säkerställer Audi att deltagarna transporteras hållbart i den schweiziska alpbyn. Audi finns på plats med en helt eldriven bilflotta och dessutom mobila laddningsstationer som är uppbyggda av återvunna batterier. I en förlängning satsar Audi dessutom på snabbladdningsstationer i stadsmiljö och att skapa en hållbar leveranskedja för batterier.

Audi finns åter på plats under World Economic Forum i Davos och bidrar till mötets hållbarhetsmål tack vare bilföretagets mobilitets- och laddningslösningar. Under mötet, som pågår den 22-26 maj, är bilflottan för första gången helt eldriven med 139 elbilar bestående av bland annat Audi e-tron GT, Audi Q4 Sportback e-tron och Audi e-tron. De mobila snabbladdningsstationerna som Audi utvecklat har 96 laddningspunkter och förser bilarna med förnybar el.

Återanvända elbilsbatterier ökar kapaciteten. Buffertlager på 5 MWh.

Vid en av dalstationerna i alpbyn har Audi placerat två stora 30-fotscontainrar som kan snabbladda upp till 16 elbilar samtidigt. Det gör att bilarna kan laddas fullt på 45 minuter. Dessutom finns fem mindre varianter med plats för upp till fyra elbilar vid var och en av dessa samt ytterligare några laddningsvagnar. Samtliga laddningsstationer är uppbyggda av återanvända batterier som hämtats från utvecklingsbilar av modellen Audi e-tron. De fungerar som buffertlager och möjliggör en mycket högre laddningskapacitet än det lokala elnätet. Totalt har de en lagringskapacitet på cirka 5 MWh och kan öka näteffekten med mer än faktor sju och därmed omvandla 350 kW näteffekt till en laddningskapacitet på cirka 2 600 kW.

-        Vi ser fram emot utbytet med andra framåttänkande personer i Davos – personer som, precis som AUDI, har ett konsekvent engagemang för hållbarhet, säger Hildegard Wortmann, Försäljnings- och Marknadsdirektör i ledningsgruppen för AUDI AG. Vare sig det gäller våra elbilar, våra premiumlösningar för snabbladdning eller vårt bidrag till en hållbar leveranskedja för batterier: Vi har visat att vi vågar göra hållbara förändringar på Audi och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Audi etablerar ännu en snabbladdningsstation i Zürich

Audi har redan etablerat en premiumladdningsstation för stadsmiljö i ett pilotprojekt. Företaget öppnade sin Audi charging hub i december 2021 i Nürnberg. Där kan personer som äger elbilar, men inte kan ladda dem hemma, nyttja en av de sex högeffektsladdarna som ger upp till 320 kW. Audi charging hub är tänkt att kunna möta efterfrågetoppar på snabbladdning i stadsmiljö. Snart utökas pilotprojektet med ytterligare en hub som etableras i Zürich under andra halvåret i år.

Hållbar batteriförsörjningskedja: Audi medverkar till att utveckla ett ”batteripass” inom EU

Audi är också delaktig i initiativ som verkar för ekologisk, klimatvänlig och socialt ansvarstagande eldriven mobilitet. För att främja enhetliga standarder har Audi anslutit sig till ett konsortium bestående av marknadsledare och deltagare från den industriella och vetenskapliga världen. Tillsammans utvecklar de specifikationer för ett digitalt produktpass för batterier som kallas ”EU Battery Pass”. Projektet stöds av Tysklands federala ministerium för ekonomiska frågor och klimatåtgärder.

Audi är dessutom medlem i Global Battery Alliance sedan 2017. Initiativet kom till genom World Economic Forum i Davos och består av partners inom den offentliga och privata sektorn genom hela leveranskedjan för batterier. Alliansen strävar efter att säkerställa social och ekologisk hållbarhet i värdekedjan för de råvaror som används i batterier. Bland annat handlar det också om under vilka förutsättningar råvaror bryts och hållbara återvinningskoncept i en cirkulär ekonomi. Alliansen fokuserar dessutom på innovationer som bidrar till hållbarhet för batterier.