05 maj 2022 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen och SEAT S.A. investerar 10 miljarder euro för att elektrifiera Spanien

Volkswagen-koncernen planerar att bygga en battericellsfabrik i Sagunto, Valencia, på en yta av 200 hektar med en årlig produktionskapacitet på 40 GWh. Battericellsproduktionen kommer att skapa mer än 3 000 arbetstillfällen och blir den tredje av sex gigafabriker som koncernen planerar att bygga i Europa.

  • Detta handlar om den enskilt största industriinvesteringen i Spaniens historia
  • Byggandet av den första gigafabriken i Spanien planeras starta under första kvartalet 2023 och kommer att skapa mer än 3 000 arbetstillfällen
  • Tack vare ett avtal med Iberdrola kommer en solcellsanläggning, som kommer att leverera grön el till gigafabriken, att byggas

Valencia, Spanien, 5 maj 2022. Volkswagen-koncernen och SEAT S.A. planerar att investera 10 miljarder euro tillsammans med sina partners i projektet Future: Fast Forward, om de får ett positivt beslut om medel från den spanska regeringens strategiska projekt PERTE VEC., som syftar till ekonomisk återhämtning och omställning av industrin. Detta tillkännagavs idag av Herbert Diess, Volkswagens koncernchef, som besökte Parc Sagunt II företagspark i Valencia tillsammans med Pedro Sánchez, Spaniens premiärminister; Ximo Puig, Regionpresident Valencia; Wayne Griffiths, VD för SEAT S.A. och Thomas Schmall, medlem av Volkswagen AGs ledning och styrelseordförande för SEAT S.A.

"Investeringen på 10 miljarder euro kommer att elektrifiera Spanien och Europas näst största biltillverkare, skapa en gigafabrik i Sagunto, möjliggöra produktion av elbilar vid anläggninarna i Martorell och Pamplona, samt bygga upp ett heltäckande leverantörsekosystem. Detta är den enskilt största industriinvesteringen som någonsin gjorts i Spanien”, sade Herbert Diess, Volkswagens koncernchef

Mötet ägde rum i Parc Sagunt II företagspark i Valencia, där Volkswagen-koncernen kommer att etablera landets första gigafabrik. Byggandet av battericellsfabriken är ett av huvudprojekten som ingår i Future: Fast Forward. I går ansökte de 62 nationella och internationella företagen som utgör projektet till det statliga PERTE VEC.-projektet som syftar till ekonomisk återhämtning och omställning av industrin. Strategic Project for Economic Recovery and Transformation (på spanska PERTE) and Electric and Connected Vehicle (på spanska VEC).

"Volkswagen-koncernen, SEAT S.A. och den spanska regeringen delar en vision: att göra Spanien till ett europeiskt nav för eldriven mobilitet. Vi är redo att initiera denna transformation. PERTE fungerar som en modell för hela Spanien i hur traditionella industriella strukturer kan omvandlas”, tillade Diess.

Gigafabriken kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 40 GWh, och leverera den totala volymen av battericeller till Martorell och Pamplona. Den kommer att skapa mer än 3 000 arbetstillfällen till år 2030 och uppta en yta på 200 hektar. Byggandet av den första gigafabriken i Spanien planeras starta under första kvartalet 2023 och produktionen planeras komma igång 2026.

Den första milstolpen är godkännandet av PERTE-ansökan och slutförande av tillstånden:
"Vi kommer att bygga gigafabriken med en investering på mer än 3 miljarder euro, men medlen från PERTE-fonderna är avgörande om vi ska förverkliga vår ambition att förvandla Spanien till ett europeiskt nav för eldrivna fordon", sade Thomas Schmall.

"Battericellsfabriken i Sagunto kommer att uppta en yta på 200 hektar och kommer att bli den tredje av sex gigafabriker som koncernen planerar att bygga i Europa. Med vår ökning av batterier i Spanien och Europa är hållbarhet och en sluten värdekedja nyckeln. För att nämna några aspekter: genom att driva gigafabriken med el från 100 procent förnybara energikällor och återvinna värdefulla råvaror på plats kommer vår nya fabrik i Valencia att vara en förebild för cirkulär ekonomi.” fortsätter Schmall.

Avtal med Iberdrola om att bygga en solcellsanläggning
Som en del av dagens möte undertecknade Volkswagen Group och Iberdrola Group ett strategiskt avtal som kommer att möjliggöra byggandet av en solcellsanläggning i Sagunto för att förse gigafabriken med grön el.

Solcellsanläggningen kommer att omfatta 250 hektar och kommer att ligga mindre än 10 kilometer från batterifabriken. I den första fasen kommer det att tillhandahålla 20% av gigafabrikens totala energi.