11 jan 2024 | Pressmeddelande

Audi levererade cirka 1,9 miljoner bilar 2023. Inleder utmanande år från en stark position.

Audi levererade cirka 1,9 miljoner bilar 2023, vilket var en ökning med 17 procent. Elbilarna ökade i ännu högre takt. Med 51 procents ökning jämfört med 2022 levererade märket över 178 000 elbilar under 2023. Den höga efterfrågan ger en en stabil grund inför ett utmanande omställningsår med tydligt fokus på elmobilitet. Världspremiären för Audi Q6 e-tron sker i slutet av första kvartalet 2024.

”Audi är ett starkt varumärke med ett tydligt fokus på en elektrisk framtid”, säger Audis VD Gernot Döllner. "Den höga efterfrågan på våra modeller är en stabil utgångspunkt för det nya året. Samtidigt är vi medvetna om att 2024 kommer att bli utmanande med tanke på ökad konkurrens och osäkerhet i världsekonomin. Därför är det ännu viktigare att följa en tydlig plan som adresserar utmaningarna och fokuserar på våra bilars lönsamhet. Under 2024 och 2025 kommer vi också att stärka och föryngra vår portfölj med flera nya modeller. Fokus kommer att ligga på våra banbrytande elbilar. Vi ger också märket en robust position för de kommande åren med en helt ny generation av förbränningsmotorer och laddhybrider".

Under 2023 ökade Audi sina leveranser i alla världens regioner och uppvisade en högre tillväxt än den totala marknaden. Framför allt bekräftar den starka efterfrågan på helt eldrivna modeller företagets konsekventa elektrifieringsstrategi.

Starka försäljningsresultat i Europa, USA och Kina

”Under 2023 kunde vi öka leveranserna med över 17 procent”, säger Hildegard Wortmann, chef för Försäljning och Marknadsföring i ledningen för Audi AG. "Det var möjligt tack vare insatserna från vårt internationella team och våra återförsäljarpartners över hela världen – tack för denna imponerande prestation! Vi såg en stark tillväxt, särskilt på våra kärnmarknader i Europa, USA och Kina, samtidigt som elektrifieringen fortsatte att ta fart. Vi tar vår strategi till vägen och låter fler och fler kunder uppleva den själva."

Efterfrågan på elbilar är stor: 2023 levererade Audi över 178 000 helt eldrivna Audi-bilar till sina kunder (+51 procent). Efterfrågan på Audi Q4 e-tron var särskilt stark (+112 procent). Under 2024 kommer Audi fortsätta omställningen mot eldrift. Världspremiären för Audi Q6 e-tron i slutet av det första kvartalet är också premiären för den nya PPE-plattformen (Premium Platform Electric), som utvecklats speciellt för elbilar, där Audi Q6 e-tron kommer att efterföljas av flera modellanseringar.

Delvis tack vare den förbättrade försörjningssituationen kunde Audi bättre möta den ökade efterfrågan på hela modellportföljen förra året. Förutom märkets helelektriska modeller var Audi Q5 (332 000 enheter), Audi A6 (267 000 enheter) och Audi A4 (237 000 enheter) särskilt populära.

Audi Sport levererade cirka 48 000 högprestandabilar över hela världen, en ökning med fem procent jämfört med året innan.

I Europa levererades cirka 748 000 bilar (+20 procent) trots den utmanande marknadsmiljön. Elbilarna stod för den starkaste tillväxten (+30 procent), med Audi Q4 e-tron i täten (+68 procent).

I Tyskland stärkte Audi sin position ytterligare och ökade leveranserna på hemmamarknaden med över 17 procent till mer än 252 000 bilar, där elbilarna ökade med 13 procent till 32 000 enheter.

I Sverige noterade Audi "all time high" när det gäller marknadsandelen på 6,4%. Totalt levererades 18 540 bilar, vilket var en ökning med 34 procent.

USA är en framtids- och tillväxtmarknad med stor potential för Audi. Det visar även siffrorna för 2023. Med cirka 229 000 leveranser (+22 procent) var förra året märkets bästa försäljningsår hittills. Efterfrågan var särskilt hög på elbilar, där leveranserna ökade med cirka 55 procent till 25 000 bilar.

Audi rapporterade också ökade leveranser på den viktiga kinesiska marknaden: Totalt levererade företaget mer än 729 000 bilar till kunder i Kina och Hongkong, en ökning med mer än 13 procent jämfört med föregående år.

övriga marknader i världen levererade Audi cirka 190 000 bilar (+19 procent) 2023. Av dessa marknader hade exempelvis Argentina (+109 procent), Indien (+90 procent), Mexiko (+32 procent) och Australien (+29 procent) en stark tillväxt.

null

Leveranser Audi

Ackumulerat

2023

2022

vs. 2022

Globalt 

1 895 240

1 614 231

+17.4%

Europa 

747 619

624 498

+19.7%

– Tyskland

252 060

214 678

+17.4%

-  Storbritannien

137 489

110 193

+24.8%

– Frankrike

49 803

44 098

+12.9%

– Italien

66 578

55 889

+19.1%

– Spanien

40 761

35 245

+15.7%

– Sverige

18 540

13 874

+ 33,6%

USA

228 550

186 875

+22.3%

Mexico

13 109

9 905

+32.3%

Brasilien 

6 642

5 587

+18.9%

Kina + Hong Kong

729 042

642 548

+13.5%