12 jan 2024 | Pressmeddelande

Volkswagen Finans Sverige och Fleet Support fortsätter att öka inom vagnparksadministration 2023

Fleet Support växer mer än marknaden och är fortsatt den aktör som ökat mest de senaste tre åren inom segmentet vagnparksadministration. Föregående år, med stor osäkerhet i vår omvärld vilket genererat den största makroekonomiska omställningen sedan 2008, avslutas med en stark portföljökning. Fokus på kvalitet i vår leverans, digitalt stöd för vagnparken och bra stöd kring minimering av miljöavtrycket upplevs mycket positivt av både befintliga samt nya kunder och är viktiga anledningar till vår ökning.

Under ett år med utmaningar som hög inflation och ökande marknadsräntor har ändå den totala marknaden för administrerade bilar ökat mer än föregående år. Fleet Support fortsätter sin starka tillväxtresa och hävdar sig bra i förhållande till marknaden i stort, där vi idag hanterar ca 20 000 bilar vilket är en ökning med 25 % sedan 2020. ”I dialogen med våra kunder uppskattas den kvalitet och enkelhet som Fleet Support levererar. Under året som gått så har många av våra kunder behövt anpassa sin bilflotta utifrån rådande marknad och här har vi jobbat för att göra vad vi kan för att stötta och anpassa utifrån förändrade behov” säger Carl Franke, affärsområdeschef Fleet Support. 

Fokus på hållbarhet kvarstår hos våra kunder. Under 2023 fortsatte trenden med att aktivt jobba med omställningen till vagnparker med lägre miljöpåverkan. Detta trots slopade miljöbilspremier och att elektrifieringen av den svenska personbilsmarknaden minskar i sin helhet. Även om vi nu ser en nedgång i antalet beställda elbilar i samhället i stort jämfört med tidigare, så ökar volymerna med laddningsbara fordon hos våra kunder. Under 2023 har vi tillsammans med våra kunder förflyttat portföljen från 18 % eldrivna personbilar till 32 %. ”Vi ser att vårt erbjudande och våra digitala lösningar med TCO-stöd gör att man ser fördelarna med eldrivna alternativ och därför är viktiga anledningar till denna positiva förflyttning. Vi ser även mycket positivt på det förslag till incitament för transportbilar som nu diskuteras där företag ska kunna söka stöd på upp till 50 000 kr vid köp av lätt eltransportbil. Något som ytterligare kommer kunna hjälpa våra kunder att välja bilar för att minimera miljöavtrycket” säger Carl Franke.

2023 har på många sätt varit ett väldigt starkt år för biladministration trots en utmanande konjunktur. ”Vi är mycket stolta att vi tillsammans med kunder och partners under året har lyckats stärka vår position ytterligare på den svenska marknaden. Vi ser nu fram emot 2024 som spås bli ett tufft år för bilmarknaden där vi känner oss trygga i att vara på rätt väg och kommer att kunna fortsätta arbetet mot våra långsiktiga mål” avslutar Carl Franke