12 jan 2024 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen uppvisar en solid tillväxt i leveranser under 2023 och en stark ökning för elbilar

Volkswagen-koncernen ökade sina leveranser 2023 med 12 procent till 9,24 miljoner bilar. Alla regioner bidrog till denna tillväxt, med Europa (+19,7 procent) och Nordamerika (+17,9 procent) som de främsta drivkrafterna.

  • De totala leveranserna ökade med 12 procent till 9,24 miljoner bilar (2022: 8,26)
  • Tillväxt över alla större varumärken och alla regioner
  • Huvudsakliga drivkrafter är Europa (+19,7 procent) och Nordamerika (+17,9 procent), Kina steg trots en utmanande marknadsmiljö (+1,6 procent)
  • Elbilsleveranserna ökade med 34,7 procent till 771 100 (2022: 572 500)
  • Andelen elbilar av de totala leveranserna ökar till 8,3 procent (2022: 6,9)

Volkswagen-koncernen ökade sina leveranser 2023 med 12 procent till 9,24 miljoner bilar. Alla regioner bidrog till denna tillväxt, med Europa (+19,7 procent) och Nordamerika (+17,9 procent) som de främsta drivkrafterna. Kina, koncernens största enskilda marknad, växte med 1,6 procent trots en utmanande marknadsmiljö. Volkswagen-koncernen utökade sina marknadsandelar i Europa samt Nord- och Sydamerika och ökade därmed även något globalt. Nästan alla varumärken uppvisade tillväxt, i vissa fall avsevärd. SEAT/CUPRA uppnådde den högsta ökningen i personbilssegmentet med en ökning på 34,6 procent, medan MAN ledde utvecklingen i lastbilssegmentet med en ökning på 37,1 procent. Samtidigt fortsatte Volkswagen-koncernen framgångsrikt sin omställning och levererade 771 100 elbilar. Detta motsvarar en ökning med 34,7 procent jämfört med föregående år. Andelen elbilar av leveranserna ökade till 8,3 procent jämfört med 6,9 procent 2022.

– Vi är nöjda med marknadsframgångarna för våra starka varumärken och modeller. Det är positivt att alla större varumärken och alla regioner växer. Vi är fast beslutna att driva vår omställning framåt. 2023 levererade vi 35 procent fler elbilar till kunderna. Även i år är vi väl positionerade med många attraktiva nya produkter trots de utmaningar som finns, säger Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen.

Hildegard Wortmann, medlem i koncernens utökade ledningsgrupp för försäljning, tillägger:

– Vi uppnådde en solid leveransprestation förra året med tanke på den geopolitiska och makroekonomiska situationen. Vi växte snabbare än totalmarknaden och ökade vår globala marknadsandel något. Vi vill tacka våra kunder och återförsäljare samt hela det globala teamet för denna framgång.

Leveranserna i regionerna utvecklades enligt följande under 2023:

I Europa ökade leveranserna särskilt kraftigt med 19,7 procent till 3 774 500 fordon. Av dessa var 472 400 elbilar, en ökning med 34,2 procent jämfört med året innan. Andelen elbilar av de totala leveranserna ökade därmed till 12,5 procent jämfört med 11,2 procent 2022. Koncernen var återigen marknadsledande inom elbilar och tog marknadsandelar inom detta segment.

I Västeuropa var tillväxten ännu mer uttalad med 20,6 procent. Här tog 3 271 000 kunder emot en bil från koncernens märken. I Tyskland, Volkswagen-koncernens hemmamarknad, ökade leveranserna med 15,1 procent till 1 185 100 bilar. I Central- och Östeuropa överlämnades 503 500 bilar, vilket motsvarar en tillväxt på 13,9 procent.

Volkswagen Group Sverige: registreringarna under januari-december 2023 uppgick till totalt 87 467 bilar, varav 74 527 för personbilar och 12 940 för lätta transportbilar. Det innebar en ökning med 10,1 procent jämfört med 2022 för personbilarna vilket kan jämföras med den totala bilmarknaden som ökade med 0,6 procent. För lätta transportbilar blev VGS ökning hela 57,3 procent, medan totalmarknaden ökade med 26,6 procent. De registrerade bilarna från VGS gav en marknadsandel för personbilar på 25,7 procent (2022: 23,5 procent) och för transportbilar 29,6 (2022: 23,8 procent).

I Nordamerika ökade Volkswagen-koncernen också sina leveranser med 17,9 procent till 993 100 bilar.

Med 713 100 bilar stod USA för den största andelen. Detta motsvarar en ökning med 13,0 procent jämfört med föregående år. Även här var helt eldrivna modeller en viktig tillväxtfaktor, med en ökning med 60,8 procent till 71 000 bilar. Andelen elbilar av leveranserna ökade därmed till 10,0 procent jämfört med 7,0 procent föregående år.

I Sydamerika levererade koncernen 9,4 procent fler bilar till kunderna än året innan, totalt 518 200 bilar. Brasilien bidrog i hög grad till detta genom att 398 300 bilar levererades. Detta motsvarar en ökning med 18,0 procent jämfört med föregående år.

I Asien och Stillahavsområdet ökade leveranserna med 2,3 procent till 3 594 500 bilar.

På koncernens största enskilda marknad, Kina, uppnåddes en tillväxt på 1,6 procent till 3 236 100 bilar trots en utmanande marknadsmiljö. Även de helt eldrivna modellerna var en drivkraft för tillväxten och ökade med 23,2 procent till 191 800 bilar. Andelen elbilar av leveranserna nådde därmed 5,9 procent jämfört med 4,9 procent föregående år. Totalt överlämnades 75 700 Volkswagen ID.3 till kunderna, vilket gjorde den till en av de mest sålda helt eldrivna modellerna på världens största bilmarknad. Där levererades totalt 61 700 Volkswagen ID.4, vilket gör den till en av topp 5 eldrivna kompakt-SUV-modellerna.

De mest framgångsrika helt eldrivna koncernmodellerna i världen 2023:

Volkswagen ID.4/ID.5       223 100

Volkswagen ID.3               140 800

Audi Q4 e-tron 
(inkl. Sportback)                111 700

ŠKODA Enyaq iV
(inkl. Coupé)                      81 700

Audi Q8 e-tron
(inkl. Sportback)                49 000

CUPRA Born                       45 300

Porsche Taycan
(inkl. Turismo)                    40 600

Volkswagen ID. Buzz
(inkl. Cargo)                       28 600

År 2024 kommer Volkswagen-koncernen att lansera många attraktiva nya modeller på marknaden, bland annat många helt eldrivna bilar som Volkswagen ID.7 Tourer och ID. Buzz (Long Wheel Base), CUPRA Tavascan, Audi Q6 e-tron och Porsche e-Macan.