Vår ledning

Ledningsgruppen för Volkswagen Group Sverige

 

Claes Jerveland
VD

 

Timm Arbien
Finansdirektör

Jeanna Tällberg
Chef Human
Resources

Marcus Thomasfolk
Chef Koncern-
kommunikation

Servicemarknad och försäljning varumärkeMagnus Videquist

Chef Servicemarknad


Sten Forsberg

Chef Volkswagen
Personbilar


Anders Bergman

Chef Skoda Sverige

 

 

Diego Ramos
 
Chef Audi Sverige
 
 

Per Brinkenberg
 
Chef SEAT Sverige
 
 

Hans Turemark
 
Chef Volkswagen
Transportbilar
 

Raine Wermelin
 
Chef Porsche Sverige

Europcar


Mickael Bogered
VD, Europcar Sverige

Volkswagen AG:s ledning

Vi är ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG och här hittar du mer information om koncernens ledning och styrelse.

Ledning och styrelse på volkswagengroup.com