01 feb 2021 | Pressmeddelande

Förvandla gammalt till nytt: Volkswagen Group Components påbörjar återvinning av batterier

Volkswagen Group Components har startat koncernens första anläggning för återvinning av elbatterier i Salzgitter. Volkswagen-koncernen tar därmed ännu ett steg mot hållbart helhetsansvar för elbilarnas batterier.

  • Pilotanläggningen i Salzgitter tas i drift
  • Målet är att uppnå en sluten process för återvinning av värdefulla råvaror från litiumjonbatterier
  • Styrelseledamot Thomas Schmall: ”En framtidsinriktad fråga som ger ett stort bidrag till klimatskydd och råvaruförsörjning”

Den 29 januari startade Volkswagen Group Components koncernens första anläggning för återvinning av elbatterier i Salzgitter. I och med detta tar Volkswagen-koncernen ytterligare ett steg mot hållbart helhetsansvar för hela värdekedjan i elbilarnas batterier. Målet är en industrialiserad återvinning av värdefulla råvaror som litium, nickel, mangan och kobolt i en sluten slinga tillsammans med aluminium, koppar och plast med en återvinningsgrad på mer än 90 % på lång sikt.

Det unika med Salzgitter-anläggningen är att den endast återvinner batterier som inte längre kan användas till annat. Innan batteriet återvinns görs en analys om batteriet fortfarande är tillräckligt kraftfullt för att få en andra livslängd i mobila energilagringssystem som den flexibla snabbladdningsstationen eller den mobila laddningsroboten. Större volymer batterireturer förväntas inte förrän tidigast i slutet av 2020-talet. Därför har anläggningen konstruerats för att initialt återvinna upp till 3 600 batterisystem per år under pilotfasen, vilket motsvarar cirka 1 500 ton. I framtiden kan systemet skalas upp för att hantera större kvantiteter vartefter processen optimeras.

– Volkswagen Group Components har tagit ytterligare ett steg mot hållbart helhetsansvar för batterier som en nyckelkomponent i elektrisk mobilitet, sade Thomas Schmall, styrelseledamot i Volkswagen AG, Technical Division, och ordförande för Volkswagen Group Components styrelse, och tillade:
– Vi implementerar en hållbarhetscykel för återvinningsbart material – och spelar en banbrytande roll i branschen för denna framtidsinriktade fråga med stor potential för klimatskydd och råvaruförsörjning.

Den innovativa och CO2-besparande återvinningsprocessen kräver inte energiintensiv smältning i masugn. De använda batterisystemen levereras, urladdas och demonteras. De enskilda delarna mals till granulat i en kvarn och torkas. Förutom aluminium, koppar och plast ger processen också värdefullt "svart pulver", som innehåller viktiga råvaror för batterier, som litium, nickel, mangan och kobolt samt grafit. Separationen och bearbetningen av de enskilda ämnena genom hydrometallurgiska processer – med vatten och kemiska medel – utförs därefter av specialiserade samarbetspartners.

– Resultatet blir att viktiga komponenter i gamla battericeller kan användas för att producera nytt katodmaterial, förklarar Mark Möller, chef för Technical Develpment & E-mobility.

– Forskning visar att återvunna batteriråvaror är lika effektiva som nya. I framtiden har vi för avsikt att stödja vår produktion av battericeller med det material vi återvinner. Med tanke på att efterfrågan på batterier och tillhörande råvaror kommer att öka drastiskt kan varje gram återvunnet material bli till nytta.

CO2-besparingarna beräknas till cirka 1,3 ton per 62 kWh batteri tillverkat med katoder från återvunnet material och med grön el.

Extramaterial: faktablad, filmer och fotografier finns på Volkswagen Newsroom