14 mar 2023 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernens solida finansiella resultat lägger grunden för lönsam tillväxt på viktiga marknader

Resultatet visar att koncernen har en stark finansiell grund att bygga vidare på under 2023 med starka marginaler och mycket god nettolikviditet inom fordonsdivisionen.

  • Leveranserna av elbilar steg med 26 procent under 2022, och flera viktiga modeller kommer att släppas under 2023
  • Volkswagen-koncernen var fortsatt marknadsledande inom elbilssegmentet i Europa och ökade leveranserna i Kina med 68 procent 2022, med stark efterfrågan på sitt mycket konkurrenskraftiga, oöverträffade utbud av elbilsmodeller
  • 2022 var ett år av milstolpar i Nordamerika: elektrifiering av Chattanooga-fabriken och nylansering av det populära ikoniska märket Scout, i linje med regionens övergång till elektrisk mobilitet
  • Koncernen planerar att investera 180 miljarder euro mellan 2023 och 2027 i de mest attraktiva vinstpoolerna och regionerna, med mer än två tredjedelar tilldelade för elektrifiering och digitalisering
  • Stabilt rörelseresultat före engångsposter på 22,5 miljarder euro, en ökning med 13 procent jämfört med 2021, visar på styrkan hos Volkswagen-koncernens varumärken
  • Oliver Blume, koncernchef för Volkswagen AG: "Vi har satt upp tydliga och ambitiösa mål och fattat nödvändiga beslut för att effektivisera processerna under helåret 2022. Helåret 2023 kommer att bli ett avgörande år för att genomföra våra strategiska mål och accelerera framsteg i hela koncernen.”
  • Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens CFO och COO: "Vi siktar på att återigen generera god avkastning under innevarande år. Vår starka finansiella grund ger oss möjlighet att fortsätta investera i elektrifiering och digitalisering av vårt företag, även i en utmanande ekonomisk miljö."

Volkswagen-koncernen presenterade ett stabilt helårsresultat för 2022, trots global ekonomisk motvind. Resultatet visar att koncernen har en stark finansiell grund att bygga vidare på under 2023 med starka marginaler och mycket god nettolikviditet inom fordonsdivisionen. Koncernens elbilsstrategi fortsatte framåt under 2022 och visade på populariteten hos det senaste modellutbudet, med stabil utveckling i alla regioner. Koncernen är fortsatt marknadsledande inom elbilssegmentet i Europa och fortsätter att växa i Kina. Viktiga nya modeller som kommer under 2023 kommer att ge ytterligare medvind och förbättra koncernens marknadsposition.

Oliver Blume, Volkswagen AG:s koncernchef:

– 2022 var ett viktigt år för Volkswagen-koncernen. Trots extrem motvind gjorde vi framsteg med att genomföra vår strategi. Elbilarna stod för en rekordstor andel av de totala leveranserna – en viktig milstolpe som vi kommer att bygga vidare på i år när vårt populära modellutbud fortsätter att växa. I linje med vår 10-punktsplan vidtog vi viktiga steg för att genomföra vår strategi, inklusive nya produktstrategier för våra varumärken, effektivisering av våra plattformar och en reviderad plan för utveckling av programvara. Vi fortsatte att stärka vår globala närvaro genom att koncentrera produktionen och utvecklingen av våra utmärkta produkter och tekniker ännu mer lokalt på marknaderna. 2023 kommer att bli ett avgörande år för att för att genomföra våra strategiska mål och accelerera framsteg i hela koncernen."

Stark finansiell grund för hållbar tillväxt

Volkswagen-koncernens nyckeltal för det gångna räkenskapsåret och en prognos för 2023 har redan presenterats den 3 mars 2023.

Även om de totala leveranssiffrorna sjönk med 7 procent till 8,3 miljoner fordon 2022, är Volkswagen-koncernen fortfarande väl positionerad för framtida tillväxt. Försäljningsmarginalen före engångsposter ökade till 8,1 procent under 2022, vilket återspeglar koncernens fortsatta prissättningsdisciplin och kostnadsutveckling driven av en starkare modellmix. Nettokassaflödet i Automotive Division minskade till 4,8 miljarder euro. Detta orsakades av ett ökat rörelsekapital på grund av problem med leveranskedjan och logistiken, särskilt mot slutet av året. Under 2023 bör denna effekt till stor del vända och stärka Automotive Divisions nettolikviditet. Med en hög orderstock på 1,8 miljoner fordon och en unik produktportfölj behåller koncernen en stark position och förväntar sig att flaskhalsarna i leveranskedjan gradvis ska lätta under 2023.

Nettolikviditeten i Automotive Division ökade till 43 miljarder euro i slutet av 2022, med stöd av börsintroduktionen av Porsche AG.

Totalt planerar koncernen att investera 180 miljarder euro mellan 2023 och 2027 i de mest attraktiva vinstpoolerna, inklusive och i synnerhet i koncernens batteristrategi, öka sin närvaro i nordamerikaregionen, öka konkurrenskraften inom digitalisering och produkter i Kina samt fortsätta att utveckla koncernens ledande produktportfölj.

Mer än två tredjedelar (68 procent) av investeringarna kommer att flöda in i framtidens digitalisering och elektrifiering. I den senaste femårsplanen var siffran 56 procent. Redan 2025 förväntas var femte bil som säljs runt om i världen vara helt eldriven. En viktig anledning till investeringsökningen är de upp till 15 miljarder euro som ska finansiera byggandet av batteriföretaget PowerCo:s cellfabriker och de direkta utgifterna för att säkra råmaterial som en del av implementeringen av batteristrategin. År 2030 förväntas PowerCo ha en årlig omsättning på över 20 miljarder euro. Dessutom kommer det att ske löpande investeringar i den senaste generationens förbränningsmotorer. En topp i investeringar väntas nås 2025, varefter de kontinuerligt kommer att minska.

Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens CFO och COO:

– Helåret 2022 har på ett imponerande sätt visat hur stabil vår affärsmodell är. Under utmanande förhållanden levererade vi 572 100 elbilar och ökade våra totala intäkter och rörelseresultatet. Helåret 2023 kommer inte att bli mindre utmanande med tanke på den allmänna ekonomiska utvecklingen. Ändå gör våra starka varumärken, med övertygande produktutbud och orderstock på cirka 1,8 miljoner fordon, att vi tryggt kan blicka framåt mot helåret 2023. Vi siktar på att återigen generera god avkastning under innevarande år. Vår starka finansiella bas ger oss möjlighet att fortsätta investera i elektrifiering och digitalisering av vårt företag, även i en utmanande ekonomisk miljö."

Marknadsledande elbilsportfölj

Volkswagen-koncernens produktportfölj är mycket konkurrenskraftig och har haft stora framgångar, speciellt inom elbilssegmentet. Elbilstillväxten har fortsatt och koncernen såg en tillväxt på 26 procent av de totala leveranserna av elbilar och uppnådde en total andel på 7 procent för elbilar 2022. Elbilar står nu för 16 procent av koncernens orderstock – en sekventiell ökning jämfört med 2021 som återspeglar koncernens strategiska prioriteringar.

Koncernens tre bästsäljande elbilar 2022 var (i enheter):

  • Volkswagen ID.41/ID.5 193 200
  • Volkswagen ID.32 76 600
  • ŠKODA Enyaq iV (inkl. Coupé) 53 700

Koncernen fortsätter att utveckla nya modeller som är skräddarsydda efter kundernas behov och är fortsatt väl positionerade för att dra nytta av ytterligare tillväxt inom detta segment. Under 2023 kommer flera nya viktiga modeller att presenteras, bland annat nya ID.3, ID.7 och ID. Buzz Long Wheel Base, CUPRA Tavascan och Audi Q8 e-tron. Med lanseringen av dessa nya modeller siktar koncernen på att nå en andel elbilar på cirka 10 procent av de totala leveranserna under räkenskapsåret 2023.

Det stabila rörelseresultatet visar på styrkan hos Volkswagen-koncernens varumärken

Det stabila rörelseresultat före engångsposter på 22,5 miljarder euro, en ökning med 12,5 procent jämfört med 2021, visar på styrkan hos Volkswagen-koncernens varumärken. Resultatökningen inom samtliga varumärkesgrupper drevs av förbättrad produktmix, främst genom varumärkesgrupperna Premium och Sport samt en starkare volymvarumärkesgrupp. Varumärkesgruppen Volym hade, trots en liten minskning till 4,1 miljoner leveranser 2022, ett ökat rörelseresultat före engångsposter på 4,0 miljarder euro (2021: 3,5 miljarder euro).

Marginalen för gruppen Premiummärken ökade till 12,3 procent (10,6 %) med en stabil efterfrågan på välutrustade premiumbilar, en hög orderbank och starka resultat från varumärkena Lamborghini, Bentley och Ducati. Intäkterna för gruppen Premiummärken ökade till 61,8 miljarder euro (55,9 miljarder euro) 2022 och rörelseresultatet före engångsposter förbättrades till 7,6 miljarder euro (5,9 miljarder euro).

Rörelsemarginalen för Porsche ökade till 18,6 procent, vilket innebär högre volym, förbättrad prissättning och bättre produktmix eftersom elbilsandelen uppgick till över 11 procent av de totala leveranserna. Porsche Taycan nådde 2022 produktionsmålet på 100 000 bilar, redan efter två års produktion.

Volkswagen Financial Services bidrog återigen starkt till koncernens starka finansiella resultat med ett rörelseresultat på 5,7 miljarder euro.

Traton Commercial Vehicles ökade intäkterna till 39,5 miljarder euro (30,1 miljarder euro) genom att kompensera för lägre kapacitetsutnyttjande och högre produktkostnader genom prisimplementering och mix. Traton-koncernen förbättrade sin rörelsemarginal till 4 procent (1,3 procent) med ett rörelseresultat på 1,6 miljarder euro (0,4 miljarder).

Väl positionerade för tillväxt i Nordamerika i takt med att marknaden övergår till helt eldrivna bilar

Volkswagen-koncernens expansion på den nordamerikanska marknaden fortsatte under hela 2022, med flera viktiga milstolpar uppfyllda under året. Hit hör t.ex. ett förstärkt amerikanskt ledarskapsteam, de första ID.4-bilarna som rullade av monteringsbandet i Chattanooga 2022 och tillkännagivandet av det ikoniska märket Scout som kommer att leverera sina första helt eldrivna fordon 2026.

Totalt sett ökade elbilsleveranserna i USA med 18,8 procent till 44 200 enheter, och koncernen rankades som nummer 4 totalt i elbilssegmentet. Koncernen har för närvarande en marknadsandel på 4 procent på den totala marknaden, inklusive bilar med förbränningsmotor, och siktar på att öka den till 10 procent fram till 2030. Till stor del kommer detta att drivas av expansionen av ett mycket brett amerikanskt produktutbud, inklusive premiärerna för ID.7 och ID. Buzz 2024.

Marknadens återhämtning i Kina är förankrad i en regional strategi

Kina fortsätter att spela en viktig roll i omställningen av industrin och för att uppfylla koncernens mål för minskade koldioxidutsläpp. Införandet av en ”cross-brand China Board” syftar till att avsevärt påskynda besluts- och utvecklingsprocesser i regionen och därigenom utnyttja fler synergier mellan varumärkena. Under 2022 bidrog koncernens strategi ”i Kina för Kina” till att ytterligare utöka lokala partnerskap. Samarbetet med Horizon Robotics kommer att leda utvecklingen av förarassistanssystem och högautomatiserad körning i Kina. Dessutom etablerade koncernen CARIAD China för att påskynda forskning och utveckling, utöka strategin för programvaruutveckling och driva fram ett Kina-specifikt teknikkoncept. Detta gör det möjligt för koncernen att tillgodose lokala kunders behov på ett mer effektivt sätt, regelbundet ge dem fräscha, smarta och bekväma reseupplevelser och förverkliga målen för regionen. Kinas betydelse kommer att öka ytterligare under det kommande decenniet, särskilt inom elektrisk mobilitet.

Redan nu når detta tillvägagångssätt imponerande resultat och 2022 kunde koncernen se leveranserna av helt eldrivna bilar i ID.-familjen mer än fördubblas i Kina. Totalt såldes 143 100 ID.3, ID.4 och ID.63 i Kina under 2022, en ökning med 102,9 procent jämfört med året innan. Totalt sett ökade elbilsleveranserna i Kina med 68 procent på årsbasis.

Dokumenten rörande Volkswagen-koncernens årliga mediakonferens finns på: https://amc.volkswagen-group.com/en

1) ID.4 Pro Performance 150 kW (204 hk) - Elförbrukning, blandad körning (kWh/100 km): 18,7-16,4; CO₂-utsläpp, blandad körning (g/km): 0. Endast förbruknings- och utsläppsvärden enligt WLTP och inte enligt NEDC är tillgängliga för bilen

2) ID.3 – Elförbrukning, blandad körning (kWh/100 km): 16,0-15,3; CO₂-utsläpp, blandad körning (g/km): 0. Endast förbruknings- och utsläppsvärden enligt WLTP och inte enligt NEDC är tillgängliga för bilen

3) ID.6 – Bilen säljs inte i Tyskland