17 jul 2023 | Pressmeddelande

SEAT S.A. bygger en anläggning för montering av battericeller i Martorell

300 miljoner euro investeras i att bygga anläggningen som också kommer att användas för att montera de battericeller som PowerCo kommer att tillverka vid gigafabriken i Sagunto, Valencia.

Officiellt uttalande från SEAT S.A.s VD Wayne Griffiths om den nya anläggningen för montering av battericeller i Martorell strax utanför Barcelona, se videon längre ner i detta pressmeddelande.

"Idag är en mycket viktig dag, eftersom vi tar ytterligare ett steg framåt i vår elektrifieringsplan."

"SEAT S.A. har ansökt om den nya Battery PERTE VEC, med ett projekt att bygga en battericellsmontageanläggning här i Martorell."

"Ett projekt som kommer att säkerställa över 400 direkta arbetstillfällen och över 100 indirekta arbetstillfällen."

"Vi kommer att investera ytterligare 300 miljoner euro för att bygga denna anläggning, som också kommer att användas för att montera battericellerna som PowerCo kommer att tillverka vid gigafabriken i Sagunto, Valencia."

"Anläggningen kommer att täcka en yta på 64 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka nio fotbollsplaner."

"Och den kommer att vara ansluten till vår Workshop 10, där vi kommer att tillverka några av Volkswagen-koncernens elbilar, inklusive CUPRA Raval. Detta kommer att hjälpa oss att optimera logistiska processer och minska vår klimatpåverkan."

"Byggandet kommer att börja inom de närmaste veckorna och planeras stå färdigt år 2025. Denna anläggning är grundläggande för vårt företag och kommer även att ge drivkraft för att få en andra plattform i Martorell."

"Detta är en nyckelmoment för vår bransch. SEAT S.A. och Volkswagen-koncernen satsar betydande resurser för att uppnå hållbar mobilitet. Och för att fortsätta främja vår ambition att göra Spanien till en hubb för elektrifierad mobilitet i Europa."

"Spanska och europeiska institutioner måste också övertygas och hoppa på tåget. Precis som i andra länder måste en rättslig ram skapas för att säkerställa investeringar i sektorn och öka konkurrenskraften."

"Offentlig-privat samverkan är avgörande för att påskynda denna omvandling, och i Spanien har steg redan tagits i rätt riktning."

"Till exempel, regeringens åtgärd att erbjuda ett 15-procentigt skatteavdrag för personlig inkomstskatt vid köp av elbilar, ett initiativ som behöver gå hand i hand med mer investeringar för att utöka laddinfrastrukturen."

"Ett annat utmärkt exempel är projektet Future: Fast Forward, som vi tillkännagav för några månader sedan."

"Vi investerar 10 miljarder euro, den största industriinvesteringen i Spaniens historia, för att elektrifiera fordonsindustrin, skapa tusentals jobb och upprätthålla landets konkurrenskraft."

"Jag vill tacka alla människor som arbetar för att göra detta möjligt: myndigheter, fackföreningar och våra anställda och partners."

"För tillsammans sätter vi Spanien på elektriska hjul."