19 mar 2024 | Pressmeddelande

Efter starkt räkenskapsår 2023. Audi stärker och utökar produktportföljen.

Audi-koncernen uppnådde under utmanande ekonomiska förhållanden ett robust resultat för räkenskapsåret 2023. Intäkterna ökade med 13,1 procent till 69,9 miljarder euro, rörelseresultatet uppgick till 6,3 miljarder euro och rörelsemarginalen till 9,0 procent. Nettokassaflödet var nästan i nivå med föregående år på 4,7 miljarder euro. Med ett stort antal nya modeller kommer Audi att stärka och utöka sitt produktutbud avsevärt under de kommande åren. Världspremiären för helt eldrivna Audi Q6 e-tron, den första modellen på den nya Premium Platform Electric (PPE), inleder en serie produktlanseringar. Fler än 20 nya modeller planeras för 2024 och 2025.

- Vi positionerar oss ekonomiskt, tekniskt och strategiskt för framtiden och lanserar successivt våra nya produkter”, säger Gernot Döllner, VD för AUDI AG. Utgångspunkten är en bindande agenda som fokuserar på våra viktigaste verksamhetsområden: ekonomiska resultat, enastående produkter och en flexibel och agil företagsstruktur. På så sätt påskyndar vi omställningen i en utmanande ekonomisk miljö.

Leveranser: tillväxt i alla kärnregioner 
Inom Audi-koncernen samlar Audi, Bentley, Lamborghini och Ducati sin expertis i varumärkesgruppen Progressive**. Under räkenskapsåret 2023 levererade varumärkesgruppen 1 918 912 (2022: 1 638 638) bilar och 58 224 (2022: 61 562) motorcyklar till kunder. Med 1 895 240 levererade bilar uppnådde märket Audi en ökning på 17,4 procent jämfört med föregående år tack vare en stark efterfrågan och den förbättrad leveranssituation. 

Särskilt på kärnmarknaderna Europa, Kina och Nordamerika uppvisade Audi god tillväxt. För att säkra sin långsiktiga konkurrenskraft skärper företaget sina regionala strategier. Bland annat utökas utbudet med mer marknadsspecifika erbjudanden, särskilt i Kina. Från slutet av 2024 kommer Audi FAW NEV Company Ltd., ett joint venture mellan Audi och FAW, att tillverka elbilar som är speciellt utformade för den kinesiska marknaden i Changchun. 

Fortsatt stark tillväxt för elbilar 
Under 2023 såg Audi-koncernen återigen en mycket stark ökning i leveranserna av elbilar. Märket Audi levererade 178 429 helt eldrivna modeller, en betydande ökning med 51 procent. Därmed understryks företagets omställning till en helt uppkopplad leverantör av eldriven premiummobilitet.

Under 2024 tar Audi nästa steg mot elmobilitet. Premium Platform Electric (PPE), som utvecklats gemensamt av Audi och Porsche, kommer att utgöra den tekniska grunden för kommande tekniskt avancerade, helt eldrivna bilar. PPE möjliggör ett brett utbud av modeller i mellan- och premiumsegmentet.

Nya Audi Q6 e-tron är först i raden och Audis första serietillverkade modell baserad på PPE. Audi Q6 e-tron representerar en ny generation Audi-modeller och sätter nya standarder när det gäller effektivitet, räckvidd, laddning och design. Den elektroniska arkitekturen E3 1.2 kan uppdateras och uppgradera och manöverkonceptet är helt nyutvecklat. Däremed tar Audi nästa steg på vägen mot en helt uppkopplad bil. Audi Q6 e-tron är också den första helt eldrivna modellen som byggs i Ingolstadt.

Parallellt driver Audi på paradigmskiftet mot Software Defined Vehicle (SDV), som fokuserar på programvarubaserade lösningar och den virtuella kundupplevelsen. Tillsammans med CARIAD, Volkswagen-koncernens programvaruenhet, och varumärket Volkswagen initierar Audi en SDV-hubb för att underlätta detta skifte. I det gemensamma kompetenscentret arbetar experter med maskinvara, programvara och elektronisk arkitektur för nästa generations elbilar.

Ökade intäkter
Audi-koncernens omsättning uppgick till 69 865 (2022: 61 753) miljoner euro under räkenskapsåret 2023. Ökningen på 13,1 procent jämfört med föregående år beror framför allt på solida försäljningsresultat, hög efterfrågan och den mer stabila leveranssituationen. Framförallt bidrog den helt eldrivna Audi Q4 e-tron samt Audi Q3, Audi Q5 och Audi Q7 till tillväxten. Andelen EU-taxonomianpassade intäkter ökade till 16,3 procent (2022: 13,5).

Solitt rörelseresultat. Rörelsemarginal inom förväntad korridor.
Rörelseresultatet för Audi-koncernen uppgick till 6 280 miljoner euro (2022: 7 550) trots negativa effekter från råvarusäkringar. Även om dessa hade en positiv effekt på 0,8 miljarder euro föregående år minskade de rörelseresultatet med -0,9 miljarder euro under 2023.  Rörelsemarginalen låg med 9,0 procent i linje med prognosen.

Audi ger sina medarbetare en vinstandel som ett erkännande av deras insatser under det utmanande året 2023. För en yrkesarbetare på de tyska anläggningarna uppgår Audis vinstandel till 8 840 € 2023 (2022: 8 510). Vinstdelningen baseras på en beräkningsformel som är fastställd i kollektivavtalet och som bland annat tar hänsyn till rörelseresultatet.

Bra resultat från Bentley, Lamborghini och Ducati
De starka ekonomiska resultaten för varumärkena Bentley, Lamborghini och Ducati bidrog till varumärkesgruppens resultat.  Lamborghini levererade 10 112 (2022: 9 233) bilar till kunder under räkenskapsåret 2023, en stark tillväxt på 9,5 procent. Intäkterna överträffade det mycket starka föregående året med 12,1 procent och ökade till 2 663 miljoner euro (2022: 2 375). Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 procent. rörelseresultatet uppgick till 723 miljoner euro.

Bentley levererade 13 560 (2022: 15 174) bilar. Intäkterna uppgick till 2 938 miljoner euro (2022: 3 384). Rörelsemarginalen uppgick till 20,1 procent och rörelseresultatet till 589 miljoner euro.

Ducati levererade 58 224 motorcyklar till kunder förra året – en liten minskning jämfört med rekordåret 2022 med 61 562 leveranser. Med 1 065 miljoner euro var varumärkets omsättning också något lägre än året innan (1 089 miljoner €). Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent och rörelseresultatet till 112 miljoner euro.

Solidt finansiellt resultat, nettokassaflödet fortsatt högt 
Audi-koncernens finansiella resultat uppgick till 1 423 miljoner euro (2022: 1 522) under 2023. Verksamheten i Kina bidrog med 915 M€ (2022: 1 153) till det finansiella resultatet. Resultatet efter skatt uppgick till 6 260 miljoner euro (2022: 7 116). Audi-koncernens nettokassaflöde uppgick till 4 740 miljoner euro, och låg därmed i nivå med den starka utvecklingen föregående år (4 808 M€).

Utsikter för räkenskapsåret 2024 
- Solida finanser skapar ramarna för de kommande åren, under vilka vi kommer att fortsätta att driva vår transformation framåt, säger Audis finansdirektör Jürgen Rittersberger. Det är därför vi har lanserat vårt Performance Program 14. Det är ett effektivt program för att säkerställa vår lönsamhet. På lång sikt vill vi uppnå en rörelsemarginal på 14 procent för varumärkesgruppen Progressive."

Vorsprung durch Technik placeras än en gång i varumärkets centrum för att stärka företagets ledarskap inom kvalitet och design.

Sammantaget är förhållandena fortsatt mycket utmanande under 2024. Det makroekonomiska läget är fortsatt svårt. Audi räknar med fortsatt stark konkurrenssituation på marknaden. Samtidigt är det viktigt att erbjuda ett flexibelt utbud av drivsystem. För att kunna reagera på förändrad efterfrågan gör sig företaget framtidssäkert genom möjligheten till parallell produktion av både elbilar och modeller med förbränningsmotor.

Förutsatt en svag ekonomisk tillväxt och en stabil leveranssituation förväntar sig Audi-koncernen att generera en omsättning på mellan 63 och 68 miljarder euro under räkenskapsåret 2024. Rörelsemarginalen förväntas ligga mellan 8 och 10 procent. När det gäller nettokassaflödet förväntar sig Audi-koncernen mellan 2,5 och 3,5 miljarder euro. 

Utvalda nyckeltal för Audi koncernen i sammanfattning

2023

2022

Leveranser Varumärkesgruppen

1,918,912

1,638,638

Leveranser av märket Audi

1,895,240

1,614,231

Omsättning i miljoner euro

69,865

61,753

Rörelseresultat i miljoner euro

6,280

7,550

Rörelsemarginal i procent

9,0

12,2

Nettokassaflöde i miljoner euro

4,740

4,808

Finansiellt resultat i miljoner euro

1,423

1,522

Resultat efter skatt i miljoner euro

6,260

7,116

EU-taxonomianpassade intäkter i procent

16,3

13,5


Audi-koncernens prognoser för 2024

2024

Omsättning i miljoner euro

63,000–68,000

Rörelsemarginal i procent

8–10

Nettokassaflöde i Mio euro

2,500–3,500

**Brand Group Progressive beskriver Audi-koncernen med märkena Audi, Bentley, Lamborghini och Ducati. Begreppen ”Audi Group”, ”Brand Group Progressive” och ”brand group” används här synonymt.