21 mar 2024 | Pressmeddelande

Hållbar och flexibel produktion av Audi Q6 e-tron i Ingolstadt

Audi Q6 e-tron är den första helelektriska modellserien som Audi tillverkar vid huvudkontoret i Ingolstadt. I linje med märkets produktionsstrategi 360factory har Audi integrerat produktionen i redan befintliga strukturer och processer. Sedan den 1 januari 2024 är Ingolstadt också den tredje Audi-anläggningen med nettonollutsläpp1, efter Bryssel (2018) och Győr (2020). Ingolstadt är dessutom den första Audi-anläggningen i Tyskland med eget batterimontage.

Audis VD Gernot Döllner betonar betydelsen av den första modellen som bygger på Premium Platform Electric (PPE):

- PPE, och därmed Q6 e-tron-serien, är basen för kommande eldrivna Audi-modeller. Vi tar därmed ett avgörande steg mot att erbjuda en eldriven modell i alla kärnsegment fram till 2027.

Gerd Walker, chef för Produktion och Logistik i Audis ledning, ser produktionsstarten som en viktig milstolpe för produktionsstrategin 360factory:

- Fram till slutet av årtiondet gör vi successivt alla Audi-anläggningar redo för produktion av elbilar. Vi utnyttjar elektrifieringen för en omfattande transformation av våra befintliga anläggningar. Med produktionen av Q6 e-tron-serien tar anläggningen i Ingolstadt nästa steg mot att bli en 360factory.

Audi har en tydlig vision för framtidens produktion där företaget antagit ett holistisk och hållbart tillvägagångssätt för att modernisera, digitalisera och omvandla sina befintliga anläggningar. Audi Q6 e-tron-serien, liksom alla andra bilar som byggs i fabriken, har tillverkats med nettonollutsläpp1 sedan årets början.

Toppmodern produktionsteknik i nya batterimontaget

Ett exempel på hur Audi moderniserar och utökar sina befintliga system är den nya batterimonteringsanläggningen för PPE-modeller. På en yta på cirka 30 000 kvadratmeter arbetar 300 medarbetare i tre skift med en automatiseringsgrad på nästan 90 procent för att montera upp till 1 000 högvoltsbatterier per dag – till en början för Q6 e-tron-serien. Samtidigt får varumärket erfarenheter som de senare kommer att använda för att även tillverka batterimoduler själva. Medarbetarna drar samtidigt nytta av erfarenheter från kollegorna i Bryssel som tillverkar Q8 e-tron och av expertis från batteritestcentret i Gaimersheim.

- På så sätt utökar vi vår vertikala integration i tillverkningen samtidigt som vi tar med oss ytterligare kompetens och teknik till anläggningen, förklarar Walker.

Den nya anläggningen, som ligger i en särskild batterimonteringshall vid logistik- och godstransportcentret (GVZ) i Ingolstadt, drivs uteslutande med förnybar el. Placeringen ger ännu större flexibilitet och effektivitet i produktionen utan att behöva uppföra fler nya byggnader.

Elmotorer för PPE från världens största motorfabrik i Győr

De nya elmotorerna till PPE tillverkas vid världens största drivlineanläggning vid Audis fabrik i ungerska Győr. Därefter transporteras motorerna utsläppsfritt till Ingolstadt av transport- och logistikföretaget DB Cargo. Audi har även tillverkat motorerna till Audi e-tron/Q8 e-tron på Győr-anläggningen, vilket sker med nettonollutsläpp1 sedan 2020. Hittills har över en halv miljon elmotorer tillverkats i Györ sedan 2018.

- Hållbar produktion i befintliga anläggningar är kärnan i vår tillverkningsstrategi 360factory och ett integrerat steg på vår väg mot att bygga ett framtidssäkert produktionsnätverk, säger Walker.

Ombyggnad och flexibelt koncept i karosseriverkstaden

För att göra produktionen av Q6 e-tron-serien både hållbar och effektiv har Audi integrerat karosseriverkstaden i befintlig struktur. Med 328 medarbetare per skift och 1 150 robotar produceras karossdelarna till Audi Q6 med en automatiseringsgrad på 87 procent. Den flexibla utrustningen möjliggör en närmast sömlös lansering av framtida modeller. För att utnyttja resurserna på ett hållbart och synergiskt sätt återanvänder Audi 680 robotar som redan använts för att tillverka andra Audi-modeller. Audi har också driftsatt en ny vagnpark på över 40 självkörande AGV:er (automated guided vehicles) som levererar materialet.

Montering av PPE-modeller på samma monteringslina som Audi A4

Audi förlitar sig konsekvent på befintliga system och utrustning för montering. Audi Q6 e-tron-serien har därför integrerats sömlöst i den befintliga monteringslinan för Audi A4 och A5. På så sätt monteras förbrännings- och elbilar från olika modellserier på en gemensam lina. 

Läs mer om hur Audi förnyat produktionsprocesserna i Ingolstadt.

Se film om batteritillverkningen

1 Med nettonollutsläpp av CO2 menar Audi en situation där, efter andra möjliga reduktionsåtgärder har uttömts, företaget kompenserar för koldioxidutsläppen från Audis produkter eller verksamheter och/eller de koldioxidutsläpp som för närvarande inte kan undvikas i leveranskedjan, tillverkningen och återvinning av Audi-bilar genom frivilliga kompensationsprojekt över hela världen. Detta inkluderar ej koldioxidutsläpp som genereras under ett fordons användningsfas, dvs. från det ögonblick den levereras till kunden.