13 mar 2024 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen levererar stabila resultat för 2023

Performance Program och rekordmånga nya produktlanseringar stabiliserar framtida utveckling.

  • Stabila finansiella resultat för 2023 visar att koncernen levererar tillförlitligt i en utmanande miljö
  • Samtliga varumärkesgrupper bidrog till rörelseresultatet på 22,6 miljarder euro. Rörelseresultatet uppgick till 25,8 miljarder euro, justerat för värderingseffekter i synnerhet från råvarusäkringar
  • 2023 var ett år av omställning, med konsekvent implementering av TOP-10-programmet
  • Omfattande intjäningsprogram lanseras; debut för den helt eldrivna premiumplattformen PPE och ett rekordstort antal modellpremiärer inger förtroende för 2024
  • Med ”regenerate+” etablerar koncernen en holistisk hållbarhetsstrategi och tar ett socialt ansvar
  • Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen: "Under 2023 har vi etablerat en solid grund. Vi är medvetna om våra aktuella utmaningar och arbetar hårt för att utnyttja Volkswagen-koncernens enorma potential. Med inspirerande produkter, en konsekvent strategi och ett tydligt fokus på implementering ser vi fram emot räkenskapsåret 2024 med tillförsikt. Volkswagen-koncernen går in i omställningens långdistansrace från en stark position."
  • Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen: "I en utmanande miljö levererade Volkswagen-koncernen stabila resultat under 2023. Det vill vi bygga vidare på i år. För att säkerställa att vi fortsätter att vara framgångsrika på ett hållbart sätt kommer vi under 2024 att fokusera på att öka antalet nya fordon, minska kostnaderna, utnyttja synergier inom koncernen i större utsträckning och etablera en mer stabil regional positionering även genom fortsatt lönsam tillväxt i Nordamerika."

Wolfsburg, den 13 mars 2024 – Volkswagen-koncernen levererar stabila finansiella resultat under 2023 i en utmanande miljö. Tack vare framsteg inom elektrifiering och en flexibel produktstrategi kan koncernen framgångsrikt möta kundernas behov över hela världen. Samtidigt var 2023 ett år av omställning för Volkswagen-koncernen. På många områden i TOP-10-programmet har koncernen gjort snabbare framsteg än ursprungligen planerat. Med mer än 30 nya produkter kommer 2024 att bli året för världspremiärer, med höjdpunkter som högpresterande elbilar baserade på den nya PPE-premiumplattformen. Volkswagen-koncernen har därför tilltro till innevarande år och en accelererad upprampning från 2025 och framåt. Det övergripande koncernmålet är fortsatt hållbar, värdeskapande tillväxt.

Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen, säger: "Under 2023 har vi etablerat en solid grund. Vi är medvetna om våra aktuella utmaningar och arbetar hårt för att utnyttja Volkswagen-koncernens enorma potential. Med inspirerande produkter, en konsekvent strategi och ett tydligt fokus på implementering ser vi fram emot räkenskapsåret 2024 med tillförsikt. Volkswagen-koncernen går in i omställningens långdistansrace från en stark position. Nu förbereder vi koncernen för en hållbar positiv utveckling. Med vår breda och ständigt växande produktportfölj kan vi uppfylla alla våra kunders önskemål globalt som ingen annan tillverkare. Denna flexibilitet är en verklig konkurrensfördel som kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta vara framgångsrika i framtiden."

Stabila resultat och prestationsprogram stabiliserar framtida utveckling

Under 2023 uppnådde Volkswagen-koncernen stabila resultat i en utmanande miljö och bevisade att koncernen levererar tillförlitligt med sina starka varumärken. Leveranserna ökade med 12 procent till 9,24 miljoner fordon, och alla regioner bidrog till ökningen. Med en omsättning på 322,3 miljarder euro, ett rörelseresultat på 22,6 miljarder euro och ett resultat efter skatt på 17,9 miljarder euro visade Volkswagen-koncernen styrkan i sin affärsmodell. Försäljningsmarginalen före engångsposter uppgick till 7,0 procent, trots betydande motvind från värdering av råvaruderivat som påverkade rörelseresultatet positivt föregående år. Justerat för dessa värderingseffekter uppgick rörelseresultatet till 25,8 miljarder euro, vilket motsvarar en marginal på 8 procent. Fordonsdivisionens nettokassaflöde ökade till 10,7 miljarder euro. Med en nettolikviditet i fordonsdivisionen på 40,3 miljarder euro vid årets slut har koncernen en mycket stabil finansiell ställning. Vinsten per preferensaktie ökade med 2,26 euro till 31,98 euro (+8 procent).

Volkswagen-koncernen har den 1 mars 2024 publicerat koncernens nyckeltal för det gångna räkenskapsåret och en prognos för 2024.

Styrelsen och koncernledningen föreslår en utdelning på 9,00 euro per stamaktie och 9,06 euro per preferensaktie till årsstämman, vilket innebär en ökning med 0,30 euro per stamaktie respektive preferensaktie jämfört med föregående års siffror. Utbetalningskvoten motsvarar 28 procent.

Andelen elbilar av leveranserna ökade kontinuerligt

Elektrifieringen har ökat betydligt under det senaste året. Över alla kvartal ökade andelen elbilar av leveranserna successivt och toppade på cirka 10 procent under fjärde kvartalet. Under helåret nådde andelen elbilar 8,3 procent – ett nytt rekord. I absoluta tal levererade Volkswagen-koncernen 771 100 elbilar förra året, vilket motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med 2022, drivet av tillväxt i alla regioner. Koncernen har återigen bekräftat sin ledande position inom detta segment i Europa.

Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen, säger: "I en utmanande miljö levererade Volkswagen-koncernen stabila resultat under 2023. Det vill vi bygga vidare på i år. Koncernen är väl positionerad och verkar från en finansiellt stark position. På grundval av detta kommer vi konsekvent att driva vår omställning mot e-mobilitet och digitalisering framåt. För att säkerställa att vi fortsätter att vara framgångsrika på ett hållbart sätt kommer vi under 2024 att fokusera på att öka antalet nya fordon, minska kostnaderna, utnyttja synergier inom koncernen i större utsträckning och etablera en mer robust regional positionering även genom fortsatt lönsam tillväxt i Nordamerika."

Investeringarna toppar i år men minskar framåt

Koncernen fortsätter att konsekvent bedriva strategisk investeringsplanering för att ytterligare öka konkurrenskraften, utöka verksamheten på de mest attraktiva tillväxtmarknaderna och stärka hela produktportföljen. Samtidigt kan investeringarna i den kommande femårsplanen för åren 2025-2029 begränsas till 170 miljarder euro genom att koncernens synergier utnyttjas i större utsträckning. Detta kommer främst att investeras i nya produkter som stärker regionerna, i batteriverksamheten och plattformar för elbilar samt i modeller med moderna, alltmer hybridiserade förbränningsmotorer. Investeringarna förväntas toppa 2024 och sedan närma sig målnivån på 11 procent av försäljningsintäkterna 2027.

Performance Program med hållbar effekt på resultatet

Volkswagen-koncernen genomför det största intjäningsprogram som någonsin initierats i koncernen och siktar på en hållbar effekt på över 10 miljarder euro i hela koncernen i slutet av 2024. Detta kommer också att dämpa negativa effekter som inflation och ökade kostnader. Företaget fokuserar på åtgärder för att öka prestandan och minska kostnaderna genom att optimera material- och produktkostnader, minska fasta kostnader och produktionskostnader samt öka intäkterna, både inom försäljning och eftermarknad.

De Performance Program som har utvecklats för alla varumärken erbjuder tre möjligheter. De syftar inte bara till att öka koncernens konkurrenskraft och förbättra effektiviteten, utan även till att frigöra ekonomiska resurser för att investera i produkter och nya affärsområden för att bättre möta globala kundbehov på lång sikt. Dessutom bidrar de till att säkra jobb och anläggningsplatser på lång sikt. Dessa program utvecklas kontinuerligt för att kunna fungera framgångsrikt på en dynamisk föränderlig marknad.

Introduktion av PPE-plattformen för ökad prestanda och flexibilitet

De första frukterna av omställningen kan ses med lanseringen av den helt eldrivna premiumplattformen PPE som står för prestanda, flexibilitet och skalbarhet. Med MEB-plattformen som föregångare möjliggör PPE-plattformen ett effektivt utnyttjande av synergier i premium- och lyxsegmenten.

2024 kommer portföljen att uppgraderas avsevärt igen med viktiga bästsäljare som Golf, Tiguan, Passat, Octavia och Superb, kompletterade med modern hybridteknik, och den helt eldrivna MEB-familjen. Alla uppgraderingar kommer att stärka koncernens position ytterligare. Dessutom finns det nya helt eldrivna modeller som Porsche Macan Electric och Audi Q6 e-tron(1) på PPE-plattformen samt MEB-baserade VW ID.7(2) och ID.7 Tourer(3), CUPRA Tavascan(4) och VW ID. Buzz(5) med lång hjulbas.

Baserat på de många produkthöjdpunkterna förväntar sig koncernen att orderingången i Västeuropa kommer att öka snabbare under de kommande månaderna jämfört med föregående år. Detta gäller även de helt eldrivna bilar som redan finns tillgängliga och för vilka Volkswagen-koncernen har startat det nya året med en tydligt positiv trend jämfört med föregående års period.

Totalt sett är koncernen övertygad om ett rekordår för nya modeller under 2024, där fler än 30 nya produktlanseringar planeras tack vare kraftfulla plattformar. Med stöd av en stark operativ verksamhet planerar koncernen även ytterligare investeringar i batteriverksamheten och för att stärka regionerna.

Flexibel strategi

Volkswagen-koncernen är övertygad om att framtidens mobilitet är elektrisk. Även om vissa länder fortsätter att uppvisa en imponerande omställningstakt, sker uppgången av e-mobilitet i andra regioner långsammare än förväntat. Volkswagen-koncernens strategi kännetecknas därför av flexibilitet. Även om omfattande investeringar görs i utbyggnaden av e-mobiliteten kommer mycket konkurrenskraftiga, effektiva och attraktiva modeller med förbränningsmotorer att finnas kvar i produktutbudet under övergångsfasen. Förbättrade och nya laddhybrider kompletterar utbudet på många marknader.

Alla varumärkesgrupper bidrar till utvecklingen av rörelseresultatet

Inom personbilssegmentet uppnådde alla varumärkesgrupper bra resultat under 2023. Inte bara försäljningstillväxten var stark, utan rörelseresultatet före engångsposter justerat för effekterna av råvarusäkringar ökade också för alla varumärken.

Försäljningsmarginalen för Brand Group Core (Volkswagen personbilar, Volkswagen transportbilar, Škoda, SEAT/CUPRA) ökade till 5,3 procent (3,6 procent), vilket främst beror på den kraftiga ökningen av försäljningsintäkterna på 21 procent till 137,8 miljarder euro. Med detta rörelseresultat har Brand Group Core tagit ett viktigt första steg mot sitt strategiska avkastningsmål på 8 procent.

Försäljningsintäkterna för Brand Group Progressive (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati) ökade till 69,9 miljarder euro (+13 procent) under 2023. Rörelseresultatet minskade till 6,3 miljarder euro. Rörelseresultatet förbättrades till 7,7 miljarder euro före värderingseffekter, särskilt från råvarusäkringar. Försäljningsmarginalen uppgick till 9,0 procent (12,3 procent). Justerat för värderingseffekter på -1,4 miljarder euro ökade den till 11,0 procent (10,6 procent).

Brand Group Sport Luxury (Porsche) fortsatte sin framgångsrika utveckling. Försäljningsintäkterna ökade till 37,3 miljarder euro (34,6 miljarder euro), medan försäljningsmarginalen låg på samma nivå som föregående år, 18,6 procent, trots motvind från ökade kostnader för produktlanseringar och högre produktionskostnader.

Rörelseresultatet för Financial Services Division bidrog med 3,8 miljarder euro till koncernens resultat men låg cirka en tredjedel under föregående års höga nivå. Detta beror på den förväntade normaliseringen av priserna på begagnade bilar. Under 2021 och 2022 steg restvärdena för begagnade bilar till aldrig tidigare skådade nivåer på grund av halvledarrelaterade brister för nya fordon. Koncernen insåg tidigt att denna nivå inte skulle vara hållbar och planerade därefter.

Brand Group Trucks (TRATON: MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Truck & Bus) ökade försäljningen till 45,7 miljarder euro (39,5 miljarder euro) tack vare högre volymer, en positiv marknads- och produktmix, bättre enhetspriser och tillväxt inom fordonsserviceverksamheten. TRATON Group förbättrade sin rörelsemarginal avsevärt till 8,1 procent (4 procent) med ett rörelseresultat på 3,7 miljarder euro (1,6 miljarder euro).

Intäkterna från kontraktslicenser inom CARIAD ökade med cirka 30 procent till 1,1 miljarder euro eftersom programvaran enligt plan används i allt fler koncernfordon. På grund av affärsmodellen uppgick rörelseförlusten till 2,4 miljarder euro eftersom CARIAD gör betydande förskottsbetalningar för framtida programvaruarkitekturer, som ersätts via licensbetalningar. Verksamhetsmässigt har koncernen inom programvaruområdet fokuserat på att lansera viktiga produkter som Porsche Macan Electric och Audi Q6 e-tron i år.

Utvecklingen av batteriverksamheten fortsätter också att gå framåt. Högre investeringar och kostnader för att etablera team i olika länder ledde dock till en rörelseförlust på 0,4 miljarder euro och ett nettokassautflöde på 0,8 miljarder euro. Detta avser investeringar i koncernens batteriverksamhet som är avgörande för en framgångsrik upprampning av elbilsproduktionen.

Helhetssyn på hållbarhet genom regenerate+

Volkswagen-koncernen har en helhetssyn på hållbarhet: när det gäller natur, medarbetare, samhälle och värdeskapande entreprenörskap. Koncernen har därför fastställt en holistisk hållbarhetsstrategi. Den gäller för hela koncernen och utgör grunden för ambitiösa hållbarhetsprogram för alla koncernens varumärken.

En viktig hävstång för att minska utsläppen är ökad e-mobilitet. Med sin hållbarhetsstrategi ger Volkswagen-koncernen 2024 viktig drivkraft och tar ansvar. Den driver till exempel fram en av de mest ambitiösa e-offensiverna inom fordonsindustrin inom alla fordonssegment.

Produktionen står alltmer i fokus. Volkswagen-koncernen har som mål att uppnå balansräkningsmässig koldioxidneutralitet på alla produktionsanläggningar världen över till 2040 – tio år tidigare än planerat.

Målet är att minska 90 procent av alla utsläpp av växthusgaser jämfört med 2018. Koncernen avser att uppnå detta bland annat genom att omvandla energiförsörjningen och öka energieffektiviteten. Till exempel ska 100 procent av den externa elförsörjningen på alla anläggningsplatser, inklusive Kina, till 2030 komma från CO2-neutrala källor. Alla europeiska anläggningar försörjs redan nu med 100 procent förnybar el. Åtta anläggningar i Europa är redan koldioxidneutrala i balansräkningen.

Dokumenten från Volkswagen-koncernens årliga presskonferens finns tillgängliga på följande webbplats: https://www.volkswagen-group.com/en/volkswagen-group- årlig-mediaanalytiker-och-investerarkonferens-mars-13-2024-18144

1)     Produktionsnära prototyp
2)     Volkswagen ID.7 Pro – strömförbrukning blandad körning 16,3 – 14,1 kWh/100 km; CO₂-utsläpp blandad körning 0 g/km; CO2 -klass: A
3)     Volkswagen ID.7 Tourer Pro – strömförbrukning blandad körning 16,8 – 14,5 kWh/100 km; CO₂ utsläpp vid blandad körning 0 g/km, CO2 -klass: A
4)     CUPRA Tavascan Endurance – strömförbrukning blandad körning 15,6 kWh/100 km; CO₂-utsläpp blandad körning 0 g/km; CO2 -klass: A
5)     Produktionsnära prototyp